Hopp til innhold

– Soldater må tåle å se hverandre nakne

– Både mannlig og kvinnelige soldater må tåle å se hverandre nakne, mener universitetslektor Anki Gerardsen.

Anki Gerhardsen, Universitetet i Nordland

FORSVARER AVGJØRELSEN I KLAGENEMNDA: – Soldater må tåle å se hverandre naken, mener universitetslektor Anki Gerardsen ved Universitetet i Nordland.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Alice Asplund var 23 år gammel og avtjente førstegangstjeneste da hun ble beordret til å bade naken sammen med 35 mannlige soldater under en feltøvelse på Heggmoen utenfor Bodø i 2011. Etter flere runder i ulike nemnder ga klagenemnda offiseren som beordret nakenbadingen medhold, og refsen ble opphevet.

Alice Asplund

Alice Asplund var 23 år gammel og avtjente førstegangstjeneste da hun ble beordret til å bade naken under en øvelse i 2011.

– En helt riktig avgjørelse, mener Anki Gerardsen.

Hun er universitetslektor ved Journalistutdanninga ved Universitetet i Nordland, og har skrevet i et innlegg i fagbladet Journalisten, hvor hun både mener at media ikke har gjort jobben sin godt nok og at soldater må tåle å se hverandre naken.

– Det er stor forskjell på det sivile og militære samfunnet. Den erkjennelsen har ikke vært sentral i denne debatten. Der virker som om folk setter likhetstegn mellom førstegangstjeneste og det å gå på folkehøyskole. Det er det ikke. Førstegangstjeneste er en opplæring i håndtere Norge i en krigssituasjon, sier hun til NRK.

– Krig er utenfor komfortsonen

Gerhardsen mener Forsvaret har vært for dårlig på å kommunisere ut hva det innebærer å utdanne en kriger.

– Forsvaret utdanner mennesker som skal håndtere en krigssituasjon. Da skal man jobbe så reelt som mulig og øve på det de må kunne når de kommer i en krigssituasjon. De må gjøre ting som er utenfor de flestes komfortsone. Soldatene skal kunne skyte, adlyde ordre, kjenne på frykt, dele telt og varme og selvfølgelig også tåle å se hverandres nakne kropper, sier Gerhardsen til NRK.

– Tar mannen, ikke systemet

Alice Asplund og Ine Eriksen Søreide

Alice Asplund og Ine Eriksen Søreide møttes i Dagsnytt 18 tirsdag ettermiddag. Der la Forsvaret frem klagenemndas begrunnelse på hvorfor offiseren slipper straff.

Foto: Oyvind Bye Skille / NRK

Gerhardsen reagerer også på hvordan Forsvarets øverste ledelse har opptrådt etter at avgjørelsen i klagenemnda ble kjent.

– Offiseren har fulgt en feltinstruks. Han har fulgt et regelverk, men likevel synes vi det er helt greit å henge mannen og ikke systemet. Landets øverste forsvarsledelse får kostnadsfritt dolke sine egne i ryggen for et regelverk de selv har ansvaret for. Det er en lite ærefull måte å holde tritt med opinionen på, mener hun.

– Dersom man leser klagenemndas begrunnelse har den lagt vekt på at han av sikkerhetsmessige årsaker valgte den løsningen har gjorde. Det var en septemberkveld, mørkt og kaldt. I feltinstruksen står det at han skal ha full kontroll og overvåke alle soldatene mens de bader, legger hun til.

– En misforstått machokultur

Thor Arne Angelsen universitetslektor på fakultet for samfunnsvitenskap

– Nakenhet er ikke like naturlig for alle. Vi må ha respekt for at andre har andre intimsoner, mener Thor Arne Angelsen, universitetslektor ved Universitetet i Nordland.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Gerhardsens kollega Thor Arne Angelsen som er universitetslektor på fakultet for samfunnsvitenskap har også engasjert seg i tvangsbadingen, og kaller det et etisk og moralsk overgrep.

– Gerhardsen forfekter en misforstått macho- og naturistkultur som ikke aksepterer at det finnes mennesker som har andre intimgrenser. Vi har et samfunn i dag hvor intimsonene blir utvisket. Hackere hacker seg inn på store databaser og får tak i nakenbilder av jenter. Vi vet at mange ungdommer ikke vil dusje sammen med sine samkjønnede medelever fordi de er redde for nakenhet. Å tvinge noen til nakenbading med det andre kjønn blir helt feil, sier han til NRK.

Han mener løytnanten som ga ordren om nakenbadingen burde vært refset.

– Hendelsen ble vurdert av sjefen for baseskavadronen og hans overordnede, sjefen for 123 Luftving samt en klagenemnd i 2011. Samtlige mente det skulle gis refs eller at refsen skulle opprettholdes.

– Så kommer det ei klagenemnd tre år senere som vurderer saken annerledes. Vi har ei juridisk gråsone hvor man kan falle ned på den ene eller den andre siden. Det vi ikke har er en etisk og moralsk gråsone, og det reagerer jeg på.

Anki Gerhardsen, Universitetet i Nordland

– Det er stor forskjell på det sivile og militære samfunnet. Den erkjennelsen har ikke vært sentral i denne debatten, mener Anki Gerhardsen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Han tror det blir vanskeligere å rekruttere jenter inn i Forsvaret

– Vi har nettopp fått et vedtak om allmenn verneplikt for kvinner. Du har lenger ikke et valg lenger. Tidligere hadde kvinner et valg, sier Angelsen.

Ber forsvarsministeren endre reglene

Anniken Huitfeldt (Ap) tar nå saken om nakenbadingen i Forsvaret til Stortinget. Hun ber forsvarsministeren forsikre at kvinner ikke blir beordret til å bade nakne.

– Vi må forhindre at dette skjer igjen. Jeg synes det var opplysende å lese uttalelsene fra klagenemnda. Den sier at denne offiseren handlet i tråd med gjeldende felthygiene. Men vi kan ikke opptre på samme måte når både kvinner og menn er sammen på øvelse. Mange kvinner vil finne det vanskelig å bli beordret til å bade nakne sammen med menn, sier Huidtfeldt til NRK.

Hun understreker at man ikke kan lage regler for enhver anledning.

– Men å bade naken er ikke enhver anledning. Det er slik at når man er i leir, har man krav på å dusje separat. De samme reglene må gjelde når man er ute i felt under en øvelse, mener hun.

– Ikke utsatt et overgrep

I sin kommentar i fagbladet Journalisten kritiserer universitetslektor Anki Gerhardsen media for det hun kaller ensidig dekning av saken. Hun reagerer også på ordbruken media bruker.

– Saken har fått medieoppmerksomhet på nivå med en grov overgrepssak. Den kvinnelige soldaten følte seg krenket, men bør media å adoptere denne type ordbruk og bruke det videre? Vi går på autopilot når en kvinne opplever en manns atferd som krenkende. Da slår alle skylappene inn, sier Anki Gerhardsen.

Ifølge Gerhardsen er det flere momenter som ikke har kommet fram i denne saken.

– Det var tre kvinner til stede på Heggmoen denne dagen i tillegg til de mannlige soldatene. En av de øvrige kvinnene har vært aktiv for å få gjenopptatt denne klagen. Det synes jeg man skal merke seg, avslutter hun.

Se tidligere soldat Alice Asplund kommentere Forsvarets klagenemnds dom som snudde om på vedtaket om å gi refs til offiseren som beordet henne til å ta av seg klærne.
Fra Dagsnytt Atten 4. november 2014.