NRK Meny
Normal

Åpnet fjernvarmeanlegg til 380 millioner: – Ser ut som en vorte

I dag åpnet olje- og energiminister Tord Lien det nye fjernvarmeanlegget i Bodø. Men det klimavennlige anlegget er bygd i et populært tur- og landbruksområde der det i flere tiår har vært kjempet mot utbygging.

Fjernvarmeanlegg i Bodø

Fjernvarmeanlegget skal benytte flis til å produsere energi til en gruppe utvalgte bygninger i sentrum.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det ser ut som en vorte, sier Agnete Tjærandsen, bystyremedlem for Høyre.

Hun er sterkt kritisk til fjernvarmeanlegget som i dag åpnet på Rønvikjordene i Bodø, som er et av byens få sentrumsnære grønt- og landbruksområder.

– Jeg har vært med i politikken siden 60-tallet og hele tiden har vi vært opptatt av å skjerme dette området, fordi det er byens juvel. Så plutselig, ut av ingenting, ligger det et stort forbrenningsanlegg der. Der har det etter min mening ingenting å gjøre.

Populært turområde

Synne Bjørbæk

Varaordfører i Bodø, Synne Bjørbæk, sier hun er fornøyd med at byen har fått et fjernvarmeanlegg, men er lite fornøyd med plasseringen av anlegget.

Foto: Gisle Forland / NRK

Fjernvarmeanlegget skal benytte flis til å produsere energi til en gruppe utvalgte bygninger i sentrum. Varaordfører i Bodø, Synne Bjørbæk, er fornøyd med at anlegget vil redusere kommunens klimagassutslipp, men er ikke spesielt begeistret for plasseringen.

– Anlegget ligger midt i et populært turområde og arealet burde vært brukt rekreasjon og matproduksjon. Jeg har tidligere sagt at jeg gremmes når jeg sykler forbi. Det handler ikke om at vi er mot anlegget, men at vi mener det estetiske ikke er så godt iveretatt.

Åpning

Torsdag åpnet det nye fjernvarmeanlegget i Bodø. Her ser vi champagneflaska gå i veggen til jubel fra de oppmøtte.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Ministeren: – Synes det er vakkert

Olje-og energiminister, Tord Lien, var torsdag med på den offisielle åpningen av bygget til 380 millioner kroner. Han er godt fornøyd med resultatet.

– Dette er først og fremst et funksjonelt bygg som vil redusere klimagassutslipp tilsvarende det som årlig slippes ut av 4000 personbiler og samtidig sikre energiforsyningen til flere sentrale bygg i byen. I tillegg synes jeg bygget, helt personlig, er vakkert.

Flere norske store byer er i gang med å bygge ut fjernvarmeanlegg og nå skal det bli enklere for kommunene å bygge nettopp slike bygg.

– Regjeringen ønsker å fjerne konsesjonsplikten på slike bygg, slik at kommunene selv kan bestemme om de ønsker forebrenningsanlegg. Det vil lette arbeidet med å opprette slike anlegg.

Flyfoto av Rønvikjordene

Helt siden 60-tallet har utbygging av Rønvikjordene vært heftig debattert. Nå har kommunen bygd et fjernvarmeanlegg i utkanten av jordene.

Foto: Peer-Johan Ødegaard

Ordfører: – Utgjør en viktig misjon

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, vil ikke gå inn i en diskusjon om byggets estetikk, men sier hun er opptatt av at forebrenningsanlegget utfyller en viktig rolle, både klimamessig og i et forsynsperspektiv.

– Bygget sikrer store og sentrale bygg varme i flere generasjoner fremover og det er det sentrale her.

– Gjør det byen vakrere?

– Det gjør i hvert fall byen varmere.