Hopp til innhold

– Ser ut som det har vært krig på veien

Landets fylkesveier er så hullete at det vil koste 62 milliarder kroner å tette dem. Torbjørn Melvoll har gitt opp fylkesvei 901 i Nordland. Han kjører heller ei ekstra mil for å komme seg til butikken.

Fylkesvei 901 i Nordland går mellom Straume og Ramberg i Bø kommune i Vesterålen. Torbjørn Melvoll tok denne videoen på vei til jobb.

Torbjørn Melvoll har filmet ferden langs fylkesvei 901 mellom Straume og Ramberg i Bø i Vesterålen.

Torbjørn Melvoll skulle gjerne kommet seg til butikken raskere, men korteste vei er så humpete at han frykter bilen ikke vil tåle ferden.

– Forholdene er ekstremt dårlige. Man knuser bilen. Det er det ikke verdt. Det er en traktorvei. Det ser ut som det har vært krig på hele veien.

«Traktorveien», bedre kjent som fylkesvei 901 i Bø i Vesterålen, er så full av hull at han velger å kjøre en omvei på ei mil for å komme seg fra hjemmet på Straumsnes til butikken.

Landets fylkesveier har forfalt over tid. Melvoll er langt fra den eneste som merker det i det daglige, og som har gitt Statens vegvesen følgende beskjed:

– Fiks veien!

Etterslep på 62 milliarder

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak etterlyser statlige tiltak for fylkesveiene.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Regiondirektør i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, er enig med Melvoll. Veien er, som mange andre fylkesveier, dårlig.

Situasjonen er spesielt ille om våren. Forfallet er veldig synlig når det er teleløsning.

Fylkesveinettet i Norge er 44 200 kilometer langt. Forfallet på veiene har etter hvert fått en stiv prislapp. I 2013 regnet Statens vegvesen ut at det ville koste omlag 55 milliarder å ruste opp fylkesveiene.

Nå har vedlikeholdsetterslepet økt til rundt 62 milliarder.

Etterlyser ekstraordinære tiltak

I utgangspunktet er det fylkeskommunenes ansvar å oppgradere fylkesveinettet, men Naimak mener de ikke har sjans. De har ikke nok penger til å tette veihullene.

– Det ene er at man må ha et vedlikeholdsnivå som gjør at forfallet ikke øker, men det vil være et meget stort løft å få bukt med dagens forfall.

Ifølge Naimak brukes det årlig 1,5 til 2 milliarder for lite hos fylkeskommunene til å kunne stanse forfallet.

– Man får ikke orden på veiene uten ekstraordinære tiltak.

Han sier pengene må komme fra staten.

– Fylkeskommunens ansvar

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Foto: Roald, Berit / NPK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) har fått videoen fra Fylkesvei 901 i Nordland tilsendt.

– Det er fylkeskommunen som har ansvar for fylkesveier. Jeg ønsker derfor ikke kommentere fylkets prioriteringer av enkeltstrekninger.

Samferdselsministeren svarer ikke på om det om det er aktuelt med ekstraordinære tiltak, slik regionveisjefen etterspør.

På spørsmål om hva regjeringen har gjort for å bremse etterlepet skriver han følgende i en epost:

– I statsbudsjettet har bevilgning til fylkesveier i Finnmark fått en økning på 170 prosent i 2016 sammenlignet med rødgrønn regjerings budsjettforslag for 2014.

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

Janne Sjelmo Nordås (SP) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Staten må ta ansvar

Janne Sjelmo Nordås (SP) i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er derimot tydelig på at statlige tiltak er nødvendige.

– Staten må ta et sterkere finansielt ansvar, og etablere en fylkesveipakke som går over flere år. Det er også nødvendig å tildele ekstra midler til fylkene som har størst forfall.