– Satses for lite på vei i Nord-Norge

Det satses for lite på veiinvesteringer i nord, mener Maskinentreprenørenes Forbund, noe som kan hindre utviklingen i regionen. Men NHO mener ting går riktig vei.

Trafikk på Riksveg 80 i Bodø

Trafikk på riksvei 80 i Bodø.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Per kilometer vei har Nord-Norge bare fått halvparten så mye penger til oppgradering og vedlikehold sammenlignet med andre deler av landet, sier regionsjef Randi Pedersen i Maskinentreprenørenes Forbund.

Randi Pedersen i Maskinentreprenørenes Forbund

Randi Pedersen i Maskinentreprenørenes Forbund.

Foto: Maskinentreprenørenes Forbund

Hun viser til tall fra Prognosesenteret, som viser at 17 prosent av veisatsingen går til Nord-Norge, mens 20 prosent av veiene ligger i landsdelen.

– I veldig mange år har veiene i Nord-Norge fått ti prosent av veibudsjettet og under det, samtidig som vi har veldig mye av veiene i landet.

–​ Nå satses det mer på vei, men fortsatt har vi fått mindre penger per kilometer enn det som er landsgjennomsnittet, sier Pedersen.

– Hemmer utviklinga

Hun mener antallet kilometer bør telle mer enn det antallet mennesker som bor i et område, og frykter de dårlige veiene vil hindre utvikling i regionen – blant annet fordi bedrifter velger å etablere seg i andre deler av landet.

– Det snakkes om satsing i nord, men så lenge vi har en infrastruktur som er dårligere enn ellers i Norge, så vil det hemme næringsutviklinga, fastslår hun.

Regionsjefen peker på at store deler av Nord-Norge ikke har alternative transportmuligheter, som tog, og mener det bør få betydning for hvilke veiprosjekter det satses på.

– Går riktig vei

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland er imidlertid glad for at utviklingen går riktig vei.

– For få år siden hadde vi bare mellom seks og åtte prosent av samferdselsbudsjettet. Nå er tallet over det dobbelte, sier han.

Han er enig i at det fremdeles er mye ugjort i nord, men han vil ikke gå med på å kritisere nasjonale myndigheter.

– Det skjer veldig mye med tanke på infrastruktur, og vi må fortsette å se framover.

Økonomisk vekst

Kristiansen har samtidig forventninger om at det fortsatt satses på vei i regionen.

– Nordland har den suverent største økonomiske veksten i Norge i dag, og vi vil spille en stadig viktigere økonomisk rolle for nasjonen fremover. Verdiene som skapes her bør ha noe å si med tanke på satsingen på samferdsel i fremtiden.