– Sammenslåing av nettselskaper gir høyere nettleie

Regjeringen med olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i spissen vil gå videre med forslaget om å redusere antallet nettselskaper her i landet. – En vanskelig oppgave, sier Lofotkraft-direktøren.

Regjeringen vil gå videre med forslaget om å redusere antallet nettselskaper her i landet.

Regjeringa vil ha færre nettselskap for å få større og robuste selskaper som kan sikre strømforsyningen, og minke de store forskjellene i nettleie. I dag var Tord Lien i Lofoten for å skryte av Lofotkraft.

Under en beredskapsøvelse i Lofoten i dag, sa olje- og energiministeren at de selskapene som skal forsyne oss med kraft i fremtiden må bli mer robuste.

– Antallet nettselskaper i Norge må ned, men det er for tidlig å si noe om hvor mange det bør være. Vi vet at distribusjonsnettet, som i all hovedsak er eid av lokale nettselskaper, står overfor store investeringer i tiden framover for å sikre at folk i Norge får den strømmen de forventer. Det mener vi ville vært lettere å få til dersom antall selskaper hadde vært lavere enn i dag, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NRK.no

Det er akkurat et år siden første spadetak ble tatt på gigantprosjektet til 240 millioner kroner. Når Lofotkraft gjør dette nå tenker de helt rett, mener olje- og energiministeren.

Skryter av Lofotkraft

– Lofotkraft har gjort en svært god jobb. Det har vært utfordringer med forsyningssikkerheten i store deler av Nord-Norge. Derfor er grepet som gjøres nå for å erstatteden gamle linjen både viktig og riktig. I tillegg har de sammen med nasjonale myndigheter valgt en trase som gjør at forsyningssikkerheten blir bedre i denne regionen, sier Lien til NRK.no.

I dag øvde offentlige etater på konsekvenser av et langvarig strømbrudd. Ministeren er i gang med et arbeid for å få ned antall nettselskaper, nettopp for at de skal ha økonomisk ryggrad til store, tunge investeringer.

– Regjeringa er opptatt av at vi skal ha en struktur på eierskapet i nettet som er robust nok til at næringa klarer å møte de utfordringene som ligger foran dem. Da tror jeg det er nødvendig med flere fusjoner og færre netteiere i framtiden, sier Lien.

– Utfordringer

Adm dir Arnt Winther, Lofotkraft
Foto: John Inge Johansen / NRK

Myndighetene vil ha større og mer robuste nettselskaper, men direktøren i Lofotkraft sier det er en utfordrende oppgave.

– Vi er i en utredningsfase hvor vi ser på muligheten for å slå oss sammen med Vesterålskraft. Men det er ikke lett å slå sammen en region med høy nettleie, med regioner med lav nettleie, som Vesterålen, Narvik og Harstad, sier han administrerende direktør Arnt Winther i Lofotkraft.

Årsaken til at nettleien er høy i Lofoten er mer vanskelig geografi og flere sjøkabler enn naboregionene.

– Resultatet ved en slik sammenslåing blir høyere nettleie totalt sett. Det ønsker ikke innbyggerne, sier Winther.

Regjeringa mener at sammenslåing vil utjevne forskjellene folk betaler for nettleie her til lands. Som et signal på sin politikk har de kuttet i tilskuddet som skal utjevne disse forskjellene. I fjor ga de 120 millioner kroner i tilskudd, mens i år gir de kun 30 millioner kroner.

Det finnes i dag 136 selskaper som skal sørge for å transportere ut strøm til folk i Norge. 17 av dem ligger i Nordland.