– Samarbeidet i Nord-Norge er dårligere enn på lenge

Flere kritikere er bekymret for at politikerne i nord ikke klarer å samarbeide. – Symbolsaker har ført til krig og harde fronter, sier politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland.

Kommunesenteret Kjøpsvik i Tysfjord i Nordland

En av sakene politikerne er uenig om er hvor fylkesgrensa skal gå. I Troms har flere politikere tatt til orde for at grensa til Troms skal flyttes så langt sør som til Tysfjord i Nordland.

Foto: Sander Andersen / NRK

Stein Sneve

Politisk kommentator i Avisa Nordland sier samarbeidet blant politikerne i nord er dårligere enn på lenge.

Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

– Jeg tror samarbeidet er dårligere enn på veldig lang tid. Det er i stor grad preget av slagord og verbale utfall og veldig lite preget av konkret samarbeid, fortsetter Sneve.

Hjertesenter i Bodø, sammenslåing av fylker, flytting av fylkesgrense og kamp om forsvarsbaser er bare noen av sakene politikerne i nord har vært rykende uenig om.

– Det er følelsesladde saker, men kvass retorikk fører til at vi snakker dårligere sammen, sier kommentatoren.

– Vi er sjanseløs hvis vi ikke står sammen. Til tross for at vi har halvparten av Norges landareal, har vi bare 10 prosent av Norges innbyggere, så vi har lav kjøttvekt, og vi reduserer den enda mer ved å stå for oss selv, sier Sneve.

– En komplisert materie

Arne O. Holm

– En stemme fra Nord-Norge får vi aldri uansett, sier redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News.

Foto: Ole Kaland

Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News peker på avstander og kulturforskjeller som de viktigste årsaken til splid og ufred.

– Nord-Norge er en komplisert materie. Det er langt mellom Øst-Finnmark og Sør-Helgeland. Avstanden gjør det til et håpløst prosjekt å få til én stemme i nord.

Media er med på piske opp stemningen, mener Holm.

– Debatten om hvorvidt det skal være hjertesenter både i Tromsø og Bodø har gått fra å være en helsekamp til en bykamp mellom Bodø og Tromsø. Dette skjedde også da regionreformen ble diskutert.

Holm synes den evige diskusjonen mellom Bodø og Tromsø blir veldig forutsigbar.

– Det holder å se på hvor de kommer fra, før man hvilket standpunkt som kommer.

Klarer ikke bli enig om når de møtes

Kai Henriksen, ordfører Rana

Gruppeleder Kai Henriksen (H) på fylkestinget i Nordland er bekymret for lite samarbeid i nord.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

En av dem som er bekymret for samarbeidet er Kai Henriksen, som er gruppeleder for Høyre på fylkestinget i Nordland.

– Konsekvensen kan være at vi går glipp av mange statlige arbeidsplasser, og vi får ikke være herre i eget hus, sier Henriksen.

Etter at Landsdelsutvalget for de fire nordligste fylkene ble lagt ned, opprettet politikerne i nord i stedet et samarbeid som de kalte Nordnorsk råd. Men siden Troms overtok stafettpinnen i 2015, har de kun hatt et møte, hevder Henriksen, som sitter i rådet.

– Nordnorsk råd skulle ivareta landsdelens politiske interesser overfor nasjonale myndigheter, men nå har det ligget brakk så lenge at jeg er bekymret.

Han får støtte av fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), var provosert over at politikerne i nabofylket vil overta kommuner fra Nordland. Men han satser på tettere samarbeid fremover.

Foto: Benjamin Fredriksen

– Det er synd at det ikke har vært flere møter, men årsaken er ganske logisk. Vi har jobbet med regionreformen, og diskusjon om man skal han en annen struktur på fylkene har gjort at man har prioritert den diskusjonen framfor Nordnorsk råd, sier han.

Hevder de har hatt tre møter

Leder for nordnorsk råd, Cecilie Myrseth (Ap), som også er fylkesrådsleder i Troms, er uenig i at det er lite samarbeid

Hun har ikke ønsket å kommentere saken tidligere, men skriver tirsdag i ei pressemelding at de i 2016 hadde tre møter i rådet, et av dem skal ha vært et møte med Troms og Finnmark der de diskutere regionreformen.

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth

Leder i Nordnorsk råd og fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap) er uenig i at de har hatt få møter.

Foto: NRK

Kai Henriksen (H), som er medlem av rådet, kjenner seg ikke igjen i det. Han mener det er et anstrengt forhold i Nord-Norge og dårlige prosesser, og hevder at dersom Myrseth mener noe annet, så må de samtalene ha skjedd internt i Arbeiderpartiet.

– Vi har hatt to formelle møter slik jeg anser det, det var et konstituerende møte i desember, og et møte i Tromsø der vi skulle drøfte hva rådet skulle gjøre, etter det har jeg ikke opplevd at det har vært noen aktivitet i Nordnorsk råd.