Hopp til innhold

– Rovdyr truer den sørsamiske kulturen

– Sørsamene er så utsatt for rovdyrtap at hele eksistensgrunnlaget deres er truet, mener Senterpartiet.

Rein tatt av rovdyr

BLIR TATT AV ROVDYR: Norske reindriftsamers landsforbund mener rein i større grad enn tidligere blir tatt av rovdyr. Det er spesielt kongeørna som er et økende problem for reindriften.

Foto: Anders Nils Eira

Senterpartiet fremmet i dag et forslag i Stortinget om tiltak for å redusere rovdyrproblemene i samisk reindrift.

Forslaget kommer som en følge av at næringen taper titusenvis av rein til rovdyr hvert år.

Rein tatt av rovdyr

STORE TAPSTALL: Flere reinsdyrkalver er her tatt av rovdyr. I 2013 tapte norske reineiere totalt 100 000 dyr.

Foto: Anders Nils Eira

Ifølge Miljødirektoratets rovbase, som fører statistikk over reineiererstatninger, tapte norske reineiere totalt 100 000 dyr i 2013.

– Det er svært høye tapstall i reindriftsnæringen, som følge av rovdrift. Man finner døde og skadde dyr nesten hver dag, og dette går ut over næringens mulighet for å overleve i framtiden, sier Stortingsrepresentant Janne Skjelmo Nordås (Sp).

– Hvordan er situasjonen i reindriftsnæringen nå?

– Den er sårbar, tap av rein er en stor belastning på en næring som er såpass presset i utgangspunktet, i tillegg presses også den sørsamiske kulturen.

– Økende problem

Ellinor Marita Jåma

PROBLEM: Ellinor Marita Jåma, leder av Norske reindriftsamers landsforbund, mener kongeørna er et større problem enn tidligere for reindriften.

Foto: Carl Gøran Larsson / NRK

Ellinor Marita Jåma, leder i Norske reindriftsamers landsforbund, mener spesielt kongeørna er et stadig større problem for reindriften.

– Det har vært ekstremt i mange, mange år. I og med at det ikke er noen god forvaltning for ørn, har dette problemet slått rot. Det er enkelt og greit for mye rovdyr.

Av de 100 000 dyrene som ble tapt i fjor, fikk reineierne erstatning på drøye 20 000, og over 4500 av disse kommer ifølge statistikken fra kongeørn, skriver Dagbladet.

Jåmå mener regjeringen må sette i gang tiltak for å balansere bestanden av rovdyr i beiteområdene.

– I dag snakkes det bare om de fire store, (gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, journ. anm.), men for reindriften er ørna er stadig større problem.

– Mangler kunnskap

Kongeørn i Norge overvåkes i dag gjennom to ulike overvåkingsmetoder, men utfordring er at man kun har hatt denne overvåkningen i to år. Det gjør det er vanskelig å forstå tapene, mener seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, Torkild Tveraa.

Rein tatt av rovdyr

ANGREPET: Hvert år melder reindriftsamene i Norge om tap av tusenvis av dyr. Flere av dem skyldes angrep fra kongeørn.

Foto: Ingvar Jåma

– Vi ser en viss økning i tap av rein, men vi vet ikke om det skyldes kongeørn. Vi mangler kunnskap og forskning på dette området, og det er ofte flere forhold som påvirker tap av rein, sier han.

– Hvor store konsekvenser kan tapene ha på reindrifta?

– Det er oftest reinkalver som blir tatt av ørn, spesielt de som er veldig små. Derfor er det komplisert å forstå hvor stor innvirkning dette har på produksjon til reindriften. Når de største kalvene blir tatt, er det alarmerende, fordi dette er ofte de beste kalvene.

Tiltak skal hindre tap

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

TAP AV REIN: Man finner døde og skadde dyr nesten hver dag, og dette går ut over næringens mulighet for å overleve i framtiden, sier Stortingsrepresentant Janne Skjelmo Nordås (Sp).

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Skjelmo Nordås i Senterpartiet mener myndighetenes rovdyrpolitikk er i ferd med å true sørsamenes reinsdyrdrift.

– Regjeringen må stille midler til rådighet for ekstraordinære tiltak som gjør det mulig for næringen å overleve.

Partiet foreslår nå en evaluering av rovviltpolitikken og ønsker flere tiltak for å hindre tap i reindriftsnæringa.