Spesialenheten: – Riktig av politiet å stanse letemannskapene

Spesialenheten for politisaker vil ikke etterforske politiet etter rasulykken på Bjørnfjell i Nordland hvor 22 år gamle Ailo Anund Jonsson Eira fra Lavangen omkom.

Narvik røde kors søker etter savnet

Store letemannskaper deltok i søket etter 22-åringen som omkom i snøskredet i Rundfjell i Narvik i november. Letemannskapet anmeldte senere politiet for uforstand i tjenesten.

Foto: Nils Mehren / NRK

I starten av desember i fjor ble det kjent at åtte av letemannskapene som deltok i søket etter 22 år gamle Ailo Anund Jonsson Eira fra Lavangen anmeldte politiet for uforstand i tjenesten.

Spesialenheten for politisaker henlegger nå anmeldelsen mot Midtre Hålogaland politidistrikt.

– Spesialenheten har ikke funnet det sannsynlig at de skjønnsmessige vurderingene som politiet i Midtre Hålogaland politidistrikt fortok innebærer en straffbar tjenestehandling eller tjenesteunnlatelse. Saken er derfor henlagt i medhold av straffeprosessloven § 224 første ledd med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, sier juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke i Spesialenheten for politisaker.

Kunne vært i live

I vedtaket sitt skriver Spesialenheten at det ikke er kommet fram opplysninger som tilsier at politiets avgjørelse er klanderverdige, selv om det i ettertid legges til grunn at Eira var i live lenger enn det som ble antatt.

– Vurderingene ble basert på væropplysninger gitt av Hovedredninggsentralen samt at redningsmannskapenes sikkerhet ble gitt høy priorotet.
Den kvelden ble sannsynligheten for å finne 22-årigen i live, vurdert som liten, heter det i vedtaket.

Spesialenheten skriver imidlertid at de ser nytten av at leteaksjonen gjennomgås i etterkant, både av hensyn til de pårørende, letearberne og ikke minst politiet selv.

Anmeldt for uforstand

Bjørn Einar Helland i Norske Redningshunder.

Bjørn Einar Helland i Norske Redningshunder.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

22-åringen omkom i snøskredet i Rundfjellet 28. november i fjor da han var på snøskutertur tre kilometer fra tollstedet på Bjørnfjell.

40 personer – inkludert tre leger, to akuttsykepleiere, skredeksperter og hundeførere – sto klare til å dra inn i skredområdet klokka 21.30 ulykkeskvelden, men fikk stoppordre fra politiet.

Det var politimester Elisabeth Kaas som vurderte værforholdene ulykkeskvelden som for for vanskelige.

Det provoserte letemannskapene, som endte med å anmelde politiet for tjenesteforsømmelse. I dag er de skuffet over henleggelsen.

– Vi mener fortsatt at politiets avgjørelse ble tatt på sviktende grunnlag. Uværet var ute ved kysten, ikke i grensetraktene. Det var stjerneklart og laber bris i området. Men vi aksepterer at det ikke har skjedd noe straffbart. Målet vårt var å få belyst problemstillingen for framtidige leteaksjoner. Vi mener fortsatt at den informasjonen letemannskapene sitter på, må vektlegges, sier Bjørn Einar Helland i Norske Redningshunder til NRK.no.

Han er talsmann for gruppa bestående av åtte enkeltpersoner fra lokallag i Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske redningshunder.

Ble ikke obdusert

Helland håper at de frivillige organisasjonene, som sto bak anmeldelsen, skal slippe å oppleve noe liknende igjen.

– Vi vil nå evaluere henleggelsen, og se på om vi kan endre våre prosedyrer og tilrettelegge på en annen måte.

Da letemannskapene gikk inn i området dagen etter, fant de den forulykkede etter få minutter.

– Det lavinehunden bare to minutter å lokalisere ham. Eira ble ikke obdusert, så det er vanskelig å si med sikkerhet, men i beste fall kunne han blitt funnet i live dersom vi hadde sluppet inn i skredområdet torsdag kveld, sier Helland til NRK.no.

– Styrker ikke tilliten til politiet

Familien til 22-åringen som omkom støttet anmeldelsen mot politiet. Lavangen-ordfører Erling Bratsberg som har vært talsmann for familien er ikke overrasket over henleggelsen.

– Jeg har ikke ikke fått snakket med familien om henleggelsen, men som ordfører synes jeg det er beklagelig. Det er ikke med å styrke tilliten til politiet når de som er satt til å vurdere om andre politifolk har gjort noe straffbart, ikke reagerer. Det burde ha vært satt igang en etterforskning, og dersom konklusjonen da hadde vært at intet straffbart hadde skjedd, ville det vært lettere å akseptere. Nå konkluderer de med at det ikke er rimelig grunn til å undersøke saken engang, sier han til NRK.no.