– Responsen på pappainnlegg har vært enorm

Lege og pappa Ole Kristian Losviks dramatiske opplevelse fra fødestua har skapt massivt engasjement blant folk.

Nyfødt, baby

«Far har fått være med på fødsel i 45 år, men to timer etter at barnet er født, kan han bli bedt om å dra hjem», skriver Losvik i kronikken. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox.com

Innlegget som lege, skribent og pappa Ole Kristian Losvik delte på NRK Ytring i mandag morgen har fått enorm respons. Både i kommentarfeltet under kronikken og på sosiale medier har folk engasjert seg sterkt i saken.

– Responsen har vært enorm. Det kommer historier fra fedre over hele landet som opplever seg uvelkommen på barselavdelingene. Det håper jeg denne kronikken kan være med å endre på, sier Losvik, som gjestet NRK Nordlands radiosending tirsdag.

– Dramatisk

I kronikken skriver Losvik om en lykkelig mor, en forskrekket liten sønn og en stolt far i minuttene etter fødselen en høstdag i 2015. Men så viser det seg at mor blør og må på operasjonsstua.

Losvik føler seg trygg siden han befinner seg på Ullevål, som har Norges fremste fødeavdeling. Men etter en time kommer en barnepleier inn med beskjed om at han må forlate sykehuset.

Det viser seg at fødselen er definert til å være over to timer etter forløsning, og på barsel er ikke far velkommen. At mor ligger på operasjonsstuen, endrer visst ikke noe.

Ole Kristian Losvik / Fra kronikken

– Det var en ekstrem situasjon å være i. Selv om man føler at man er i trygge hender, er det dramatisk å få beskjed om å dra hjem mens mor ligger på operasjonsbordet, utdyper Losvik.

Har fått mange e-poster

Kronikken er i skrivende stund lest av over 110 000, og Losvik forteller at han har fått flere titalls e-poster fra fedre som har blitt sendt hjem under lignende omstendigheter.

– Det kan se ut til at far oftere blir bedt om å dra hjem når det går galt eller holder på å gå galt – når far kanskje trengs aller mest, forteller han.

– Hva er årsaken, tror du?

– På barselavdeling skal det være mødre og barn, og ikke fedre. Sånn har det tradisjonelt vært. Samfunnet har endret seg, men barselavdelingene henger etter.

– Handler om systemer

Politisk leder Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening synes det generelt er trist at det ikke legges til rette for at mor, far og barn skal få være sammen etter en fødsel.

Hun er bekymret for utviklingen, og sier dette handler om systemer, mer enn et spesielt sykehus.

Jeg mener noen bør gå inn og se på hele fødestrukturen på våre sykehus, slik at vi får en fødsels- og barselomsorg som er forsvarlig.

Kirsten Jørgensen

– De ansatte gjør så godt de kan

Kirsten Jørgensen

Politisk leder Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening.

Foto: Pressefoto

Hun oppfordrer samtidig politikerne til å gi mer til sykehusene i det nye statsbudsjettet.

– Mye av dette handler om at man ikke har bemanning nok til å ta vare på fedrene. Det handler ikke om de ansatte, for de gjør så godt de kan innenfor rammene de har fått.

– Hva bør gjøres?

– Vi mener fødeavdelingene burde omgjøres til akuttavdelinger. Da vil det være nok bemanning til også å kunne ta seg av fedrene, sier Jørgensen.