– Reineiere bør akseptere moderne krav til dyrevelferd

Mens sauebønder ikke lenger har lov til å merke sauene sine ved å snitte dyrene i øret med kniv, er reineiere fritatt fra bestemmelsen. Det får Dyrevernalliansen til å reagere.

Merking av rein

Innenfor det samiske reinbeiteområdet skal rein øremerkes ved snitt i øret med eierens registrerte merke. Dyrevernalliansen er skeptisk til dyrevelferden.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kaja Ringnes Efskind

Kaja Ringnes Efskind, informasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

Foto: Ihne Pedersen

NRK skrev i går om at Mattilsynet har sendt ut en rekke advarsler til bønder i Nordland og Troms. Bakgrunnen er at tilsynet vil ha slutt på at sauer merkes i øret ved hjelp av kniv.

Men mens sauebønder ikke får lov til å gjennomføre slik merking, er tamrein-eiere fritatt fra bestemmelsen. Det reagerer informasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind hos Dyrevernalliansen på.

– Også i reindriften er dette tradisjonsbestemt, men tradisjon er ikke et godt argument for å fortsette med unødvendige metoder som er smertefulle for dyr. Det er ingen anatomiske forskjeller for sau og reinsdyr i denne sammenheng, reinsdyrene føler smerte i like stor grad som sauen, sier Efskind.

En ting er smerten og selve kuttet, men de må også fanges – noe som medfører en stor grad av stress for dyret.

Kaja Ringnes Efskind / Dyrevernalliansen

– Bør gå over til elektroniske merker

Ifølge Efskind finnes det et bedre system tilgjengelig, nemlig elektronisk øremerking av rein.

– Dette er en moderne form for merking. Ved elektronisk øremerking kan man lese av både eier, og historien til dyret. De tradisjonelle øremerkene sier derimot ingenting om dyret.

Ved å benytte elektroniske øremerker får man mulighet til å lese av reinens individnummer på avstand, enten ved hjelp av en håndholdt avleser eller ved at reinen passerer gjennom en avlesingsport, og man slipper dermed den stressende innfangingen, ifølge informasjonsrådgiveren.

– Reineiere har omfavnet moderne medisin med behandling, vaksiner og antibiotika. Da ser vi heller ingen grunn til at de ikke skal akseptere moderne krav til dyrevelferd, og følge med i tiden på øremerking og.

– Elektronisk øremerking gir mindre infeksjon, bedre dyrevelferd, og mindre stress og smerte for dyret. Utspillet fra Mattilsynet burde gjelde for reinsdyr også.

– Uenig

Sametingsrepresentant Thomas Åhrén er sterkt uenig, og kaller uttalelsene kunnskapsløse uten rot i virkeligheten.

Thomas Åhrén

Sametingsrepresentant Thomas Åhrén reagerer på at det stilles spørsmål ved dyrevelferden.

Foto: Jan Roger Østby / Sametinget

– Dette er en tradisjon som har vært brukt og utviklet over svært lang tid. Reindriftsutøverne er godt kjent med hvordan det skal gjøres, og hvordan man skal påføre reinen minst mulig smerte. De vil dyrene sine det beste.

Merkene, som lages ved å gjøre snitt i reinens øre, forteller hvem som eier reinen. På nettsiden Reinmerker.no kan man se en oversikt over de ulike merkene.

– Jeg ser ikke hvordan elektroniske merker skal kunne være et bedre alternativ. Det innebærer å sette noe annet i ørene i stedet, med de konsekvensene det kan få. Her forsøker man å slå ned på en tradisjon uten å ha satt seg inn i hvordan dette i realiteten fungerer, fastslår Åhrén.