NRK Meny
Normal

– Regjeringen svikter Nord-Norge

I går satte regjeringen foten ned for vindkraftdrømmen til Lurøy-ordfører Bjørnar Skjæran (Ap). Det mener han er nok et bevis på at den samme regjeringen har sviktet Nord-Norge.

Bjørnar Skjæran

– Det virker ikke som regjeringspartienes representanter fra nord har fått voldsomt gjennomslag, sier Lurøy-ordfører Bjørnar Skjæran.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

I går avslo olje- og energidepartementet søknaden om konsesjon for bygging av Sleneset Vindkraftverk, blant annet for å beskytte hubrobestanden i området.

For Lurøy kommune på Helgeland betyr det at de mister muligheten til 10-15 nye arbeidsplasser og inntekter på opp mot 300 millioner kroner over en femårs-periode.

Ordfører Bjørnar Skjæran, som også er leder i Nordland Arbeiderparti, mener avslaget føyer seg inn i rekken av nordnorske nederlag under det nye borgerlige styret.

– Dette viser at vi har en regjering som ikke ønsker å bidra til utvikling i et distrikt som absolutt har behov for det, sier han.

Lang liste av nederlag

Spesielt ille mener Skjæran det er at regjeringen her har kjørt over et vindkraftprosjekt som hadde massiv lokal støtte.

– Denne saken har hatt sterk oppslutning i lokaldemokratiet, fra lokalutvalget i Lurøy og hele veien til fylkesrådet. Likevel vender regjeringen tommelen ned for prosjektet.

Ifølge Skjæran begynner listen over nordnorske nederlag å bli lang. Han remser opp eksemplene:

Kenneth Svendsen, Frp

Kenneth Svendsen mener nordnorske stortingsrepresentanter kjemper hardt for landsdelen.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK
Vindmølle knyttet til Sleneset vindkraftverk

75 av disse vindmøllene ville ordføreren ha til Lurøy kommune.

Foto: Nord-Norsk Vindkraft

– Vi har fått nei til konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, kutt i regionale utviklingsmidler, kutt i kommuneøkonomien, abonnentene i distriktene har fått dyrere strøm og nå er det også blitt økt arbeidsavgiveravgift i nord.

– Det virker ikke som regjeringspartienes representanter fra nord har fått voldsomt gjennomslag, konkluderer han.

– Saken er behandlet på en ordentlig måte

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (FrP), mener Skjæran skyter seg selv i foten, både med tanke på utspill om nordnorske politikeres gjennomslagskraft og avgjørselsen om vindkraftverk.

– Det har vært store lokale uenigheter om vindkraftverket på Lurøy, mye fordi det ville tatt deler av naturen i området. Jeg legger til grunn at saken er behandlet på en ordentlig måte.

Svendsen mener avgjørelsen trolig ville vært den samme om det var en rød-grønn regjering, og at de rød-grønne partiene har vært betydelig tøffere på saker som omhandler miljøhensyn.

– Jeg håper den nye regjeringen bygger videre på vannkraften vi har, og at vi løfter på småkraftverkene noe som vil komme Nordland og Nord-Norge til gode.

– Vi har stått på som bare juling

Hubrobestanden på Lurøy har vært tema i flere diskusjoner som har omhandler vindkraftverket.

Ingen steder i landet, og trolig Europa hekker så mange hubropar som på Sleneset i Lurøy med 6-14 hekkende par innenfor planområdet til vindkraftverket.

– Er det vi ser nå en ny miljøpolitikk fra Frp?

– Vi tar hensyn. Hvis det er arter som er truet vil vi ta hensyn til det, og dette er noe vi har gjort hele tida. Men vi synes av og til man går for langt i å ta slike hensyn. I denne mener jeg regjeringen har gjort det på en god måte.

Stortingsrepresentanten er uenig i at de nordnorske representantene på stortinget ikke har kjempet godt nok for landsdelen.

– Vi har jobbet og stått på som bare juling. At kommuneøkonomien er dårligere stemmer ikke i det hele tatt. Når det gjelder oljeboring er vi veldig skuffet, men dette var et forhandlingsresultat. Arbeiderpartiet var i akkurat samme situasjon med SV.

Hadde satt sin lit til politikerne

Til tross for flere avslag på konsesjoner i Lurøy, hadde ordfører Bjørnar Skjæran tro på at saken ville gå i kommunens favør.

– Byråkratiet har vært negative hele veien, men jeg hadde satt min lit til politikerne i denne saken. Jeg aksepterer beslutningen, men jeg er skuffet.

Skjæran mener de 75 gigant-turbinene på Sleneset, kunne gitt sårt tiltrengte arbeidsplasser og inntekter i hundre-millioners-klassen til Lurøy.

– Det er ingen signaler som gir oss grunn til den helt store optimismen. På vegne av innbyggerne i Lurøy gruer jeg meg til kommuneproposisjonen, sier Skjæran, før han legger til:

– Hvordan vil økonomien bli seende ut for de små kommunene i tida fremover? Jeg håper representantene fra Nordland bretter opp ermene for kommunene nå.