Hopp til innhold

– Regjeringen svikter folket i nord

«Vestkorridoren» på E18 vekker gammel debatt til live igjen. Nå spør SV-politikere i nord hvorfor en monstervei i sør prioriteres fremfor et miljøvennlig alternativ i nord.

Øystein Kolstad Kvalø

Øystein Kolstad Kvalø mener debatten om Nord-Norgebanen må tas opp igjen.

Foto: Amanda Åsberg

Da Nordlandsbanen til Bodø åpnet i 1962, var det et uttalt politisk mål at banen skulle videreføres til Tromsø. Men prosjektet kom aldri lengre enn på planleggingsstadiet.

– Nord-Norgebanen blir sett på som et prosjekt som ikke er lønnsomt. Nå ser vi at denne veien ville vært en billigere og bedre prioritering enn monsterveien mellom Asker og Bærum, sier Øystein Kolstad Kvalø (SV).

– Når flere folk

SV er det ett av to partier som har satt seg fullstendig på bakbena i prosjektet «Vestkorridoren».

Øystein Kolstad Kvalø fra Bodø SV mener Regjeringen svikter befolkningen i nord når de prioriterer veiutbyggingen.

– Vi ser at befolkningen i Nord-Norge på strekningene som ikke har jernbane i dag er 260.000, mens befolkningen i Asker og Bærem kun er 181.000, sier Kolstad Kvalø.

Fra Nord-Norgebanens hovedrapport fra november 1992 står det følgende:

«Det er beregnet at Nord-Norgebanen ved full utbygging vil utløse en sysselsettingseffekt på 26.800 årsverk og banen vil gi ca. 800 varige arbeidsplasser i landsdelen».

Høye kostnader

Strekningen mellom Asker og Bærum vil koste 40 milliarder kroner. Det mener SV-politikeren er feil pengeprioritering fra Regjeringens side.

I 1992 laget NSB en omfattende rapport for Nord-Norgebanen, og prisen for jernbanen ble den gang anslått til 17,2 milliarder kroner. Kolstad Kvalø har sett på Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, og regnet ut hva strekningen ville kostet i dag.

– Å legge jernbanen fra Bodø til Tromsø vil koste 27 milliarder kroner i dag, det er mye billigere enn monsterveien de planlegger å bygge nede i sør.

Miljøvennlig alternativ

SV-sentralt har argumentert mot Vestveggen fordi de mener den vil føre til økt biltrafikk inn til Oslo. Miljøproblematikken i saken er også noe Kolstad Kvalø ønsker å legge frem.

– Alle andre partier ønsker å bygge en monstermotorvei midt i en klimakrise. Det mener vi er en dårlig prioritering. Man satser ikke på noe som gir mer Co₂ i disse tider, sier han.

Kommunepolitikeren mener nordlendinger har behov for et miljøvennlig reisealternativ, som også kan bistå transporten av råvarer i nord.

– Klimakrisen koker kloden vår og vi i SV vil tenke for fremtiden. Derfor ønsker vi heller å bygge en jernbanevei som løfter hele Norge.

Regjeringen prioriterer veinett

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen mener hovedproblemet med Nord-Norgebanen er at befolkningstettheten i Nord-Norge er for lav.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

NRK har ikke kommet fått samferdselsdepartementet til å kommentere saken.

I et intervju iTromsø har gjort med samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen (Frp), virker det ikke som at togbane er noe departementet prioriterer med det første.

Kan Nord-Norgebanen bli en realitet?

– Det kommer an på hvor langt inn i fremtiden man ser. Det som er viktig nå er å få tatt igjen etterslepet på veisystemet, sier Solvik-Olsen.