– Regjeringen har startet en drapsprosess mot det sørsamiske språket

Sameskolen i Hattfjelldal kan være historie fra neste år. Det får sametingsrepresentant Vibeke Larsen (Ap) til å reagere.

Sameskolen i Hattfjelldal

Gaske-Nøørjen Saemienskovle (sørsamisk for Sameskolen for Midt-Norge) er et grunnskole med internat i Hattfjelldal, som tilbyr undervisning i og på sørsamisk for elever først og fremst fra Nordland.

Foto: Næjla Kappfjell

Sameskolen i Hattfjelldal har ikke hatt en eneste fast elev de siste fire årene, men mottar likevel flere millioner i offentlig støtte.

I 2012 tilsvarte støtten 350 000 kroner per elev, noe stortingsrepresentant fra Nordland og Frp, Kenneth Svendsen, karakteriserte som «meningsløs sløsing av norske folks skattepenger».

Nå har regjeringen foreslått å avvikle hele skolen fra og med neste år. En nedleggelse av driften innebærer en innsparing på 3,3 millioner kroner.

At skolen nedlegges betyr ikke at retten til opplæring i samisk språk eller kultur endres. I de tilfeller der opplæringen ikke kan gis av egne lærere, har elevene rett til alternativ opplæring.

Fra regjeringens forslag til statsbudsjett / Fra regjeringens forslag til statsbudsjett

– Et «kvelertak»

Sametingsrepresentant Vibeke Larsen (Ap) mener regjeringen med dette forslaget tar «kvelertak på det sørsamiske språket».

Vibeke Larsen

Sametingsrepresentant Vibeke Larsen (Ap) er forbannet over forslaget.

Foto: Arbeiderpartiet

– Dette forslaget kan ikke tolkes som noe annet enn at regjeringen har startet en drapsprosess på et språk som står på UNESCO's liste over alvorlig truede språk, sier Larsen.

Hun påpeker at skolen er en viktig tilbyder av sørsamisk språkundervisning gjennom fjernundervisning og språksamlinger, og viser til at sørsamiske elever fyller klasserommene på sameskolen halvparten av skoleåret.

– Resten av året fyller de fjernundervisningsstudioene ved den samme skolen. Dette forslaget innebærer å rive bort grunnmuren til nærmere 90 sørsamiske språkbærere i grunnskolen, noe som vil ha stor negativ betydning for det sørsamiske språket i fremtiden.

15 kan miste jobben

Virksomhetsleder Bjørn Erik Davidsen ved Sameskolen i Hattfjelldal er selv overrasket over nyheten.

– Vi hadde ikke fått noen signaler om dette på forhånd, og har nå 15 ansatte som står i fare for å miste jobben.

Han avventer nå mer informasjon, og skal i møte med fylkesmannen i Nordland og Utdanningsdirektoratet på fredag.

– Hva skjer videre nå?

– I tilfelle nedleggelse vedtatt, blir det en styrt avvikling frem mot sommerferien, sier Davidsen, som grunnet høstferie enda ikke har fått diskutert saken med de ansatte.

– Ikke grunnlag for videre drift

Kenneth Svendsen

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen på Stortinget, Kenneth Svendsen (Frp), mener nedleggelse er riktig.

Foto: Frp

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen på Stortinget, Kenneth Svendsen (Frp), er ikke redd for at en nedleggelse vil gå ut over det sørsamiske språket.

– Behovet er så lite, at i den grad det er et behov, kan det dekkes av andre skoler ved for eksempel Røros eller Snåsa. Det er rett og slett ikke grunnlag for å videreføre driften, sier Svendsen til NRK.

Han sier at det kan hende de ansatte blir tilbudt overflytting til en av de andre sameskolene.

– Elever som ønsker det skal få et tilbud om opplæring ved en annen skole. Jeg føler meg trygg på at både språket og kulturen blir ivaretatt på en god måte også i fremtiden, sier han.