– Prisnedgangen har vært dramatisk

Jernmalmprisene på verdensmarkedet er mer enn halvert siden 2011. Det får store konsekvenser for de som holder på med gruvedrift i Norge. – Vi blir nødt til å si opp og permittere en del av våre ansatte, sier administrerende direktør.

Rana Gruber

ENDER MED UNDERSKUDD: Etter mange år med store overskudd, ender regnskapet for Rana Gruber i år på minussiden, forteller administrerende direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Frode Nilsen administrerende direktør, Leonhard Nilsen & Sønner AS

MÅ EFFEKTIVISERE: – Vi må produsere flere tonn per ansatt enn det vi har gjort tidligere, forteller administrerende direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS.

– Prisnedgangen har vært dramatisk, fra 185 dollar per tonn i 2011 til dagens nivå på cirka 80 dollar per tonn, sier Frode Nilsen til NRK.

Han er administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), som er Nord-Norges største entreprenør.

Selskapet eier Rana Gruber AS, som er en av landets største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm, og et av nøkkelselskapene i Nordland.

Som følge av de sviktende jernmalmprisene må LNS nå permittere og si opp ansatte i Rana Gruber for å få hjulene til å gå rundt, forteller Nilsen.

– Vi er nødt til å effektivisere drifta så langt vi kan. Vi blir nok nødt til å måtte si opp og permittere en del av de ansatte som vi har der nede.

– Får underskudd

Det er ikke bare i Rana gruveselskapene sliter. En rekke gruver i Kina og Australia legges ned, og Northland i Pajala har innstilt sin aktivitet.

Nedgangen skyldes i all hovedsak at de tre største produsentene i verden har økt produksjonen sin ganske betydelig.

Frode Nilsen / Administrerende direktør i LNS

En langvarig lav jernmalmpris kan også bety konkurs for Sydvaranger gruve.

Prisfallet medfører at Rana Gruber i år får et underskudd etter mange år med store overskudd.

– Det er for tidlig å si hvor stort tapet blir i år. Vi får et underskudd, det er det jeg kan si på nåværende tidspunkt, sier Nilsen.

– Hva er årsaken til prisfallet?

– Nedgangen skyldes i all hovedsak at de tre største produsentene i verden har økt produksjonen sin ganske betydelig. I tillegg har forbruket gått ned i Kina. Kina er avgjørende for prisene på jernmalm på verdensmarkedet.

Jobber med å omplassere de ansatte

Rana Gruber har 260 ansatte og en årlig produksjon på 3,7 millioner tonn jernmalm. I 2012 hadde selskapet en omsetning på cirka 800 millioner kroner.

I 2009 skrev NRK at 24 mistet jobben i Rana Gruber som følge av svikt i det europeiske markedet.

Direktøren i LNS understreker at det er for tidlig å si hvor mange ansatte som blir berørt denne gangen.

– Nå jobber vi med å omplassere de som blir berørt til andre prosjekter. Til en viss grad blir vi å lykkes med det, men vi vil nok ikke klare å plassere om alle slik det ser ut nå.

For de ansatte som ikke rammes, betyr det en travlere arbeidshverdag.

– Vi må produsere flere tonn per ansatt enn det vi har gjort tidligere. Vi har allerede en høyeffektiv gruve. Nå må vi effektivisere den enda mer.

– Hvor plasseres de ansatte?

– Til andre deler av konsernet. Vi er heldigvis et stort konsern med mange bein å stå på, avslutter Nilsen.