– Presses av norske myndigheter

Den norske ambassade i New Delhi har to ganger spurt om Kari Ann Volden (42) skal søke permanent opphold i India. Det vil ikke Volden gjøre.

Kari Ann Volden

BLAKK: – Straks er pengene slutt, og det virker som om regjeringen vil at jeg skal gå under her nede, sier Kari Ann Volden

Foto: Privat

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Jeg er norsk og vil hjem til Røst, sier Volden, som føler seg presset av norske myndigheter til å søke om indisk statsborgerskap.

Norske myndigheter nektet å behandle adopsjonssøknaden til Volden på grunn av manglende genetisk tilknytning til tvillingene, som ble født av surrogatmor i januar i år.

– Straks er pengene slutt, og det virker som om regjeringen vil at jeg skal gå under her nede, sier Volden til NRK.no.

Fanget i India

Det er nå 11 måneder siden Kari Ann Volden fra Røst reiste til India for å ta imot de to etterhvert mye omtalte surrogatfødte tvillingene Adrian Rene og Mikael Andreas.

Vil ha mor og sønner hjem til jul

Reaksjonene lot ikke vente på seg. I et krasst brev til Likestillingsdepartementet ba ordfører Arnfinn Ellingsen i Voldens hjemkommune Røst, om at minister Audun Lysbakken (SV) må viser medmenneslighet i denne saken og få alenemoren og sønnene hennes hjem til jul.

I tillegg har politikerne på nordlandsbenken på Stortinget bedt om det samme.

– Selv om hun har brutt norske adopsjonsregler, bør Kari Ann Volden få komme hjem nå, sa stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) til NRK.no i oktober. Representanter for de fem partiene fra Nordland som er på Stortinget har sagt at de vil ta opp saken.

Venter fortsatt på svar

Ingen av disse har fått svar fra statsråden, og om kort tid går svarfristen som offentlige etater må forholde seg til i følge forvaltningsloven, ut.

Lovnader fra Lysbakken

Statsråd Lysbakken sa tidlig i prosessen sa de ville gjøre det de kunne for Volden, men skiftet mening etter at det ble kjent at det ikke var Voldens egne egg som var blitt brukt.

Dermed har ikke barna noen biologisk tilknyttning til Norge. Men ordfører Arnfinn Ellingsen mener Volden må få adoptere barna.

– Lysbakken må bruke sin instruksjonsmyndighet til å løfte saken ut av det vakum Direktoratet har plassert den i. Sørg for å få satt i gang en normal adopsjonsprosedyre raskt slik at Volden, som norsk statsborger bosatt i Norge med midlertidig opphold i India, får gjennomført en normal adopsjonsprosedyre, skriver Ellingsen i brevet.

Til behandling

Kommunikasjonsrådgiver i Barne -, likestillings - og inkluderingsdepartementet, Helge Skinnes, sier til NRK at det er Utenriksdepartementet som i tilfellet må svare for de rådene Kari Ann Volden har fått ved den norske ambassaden i New Dehli.

– Når det gjelder brevene fra henholdsvis ordføreren på Røst og nordlandspolitikerne på Stortinget er dette til behanling i departementet og vil bli besvart på vanlig måte, sier Skinnes.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Den Norske Ambassaden i New Dehli i India i denne saken.