Hummerstammen i Tysfjord kan reddes av fredning

Ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord er begeistret for oppfordringen om å frede områder i kommunen der hummeren lever.

Hummer

Hummeren er vanligst fra 5−40 meters dyp, og lever langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland.

Foto: Erling Svendsen / Direktoratet for naturforvaltning

Bestanden av hummer i Norge er på et historisk lavmål, og Fiskeridirektoratet ber derfor alle kommuner langs norskekysten om å opprette egne fredningsområder for hummer.

Det er ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord svært positiv til.

– Vi har en egenartet hummerstamme her som vi tidligere har fått henvendelser fra miljøvernministeren om å se på mulige tiltak for. Så denne oppfordringen tar jeg imot med begeistring, sier Johansen.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Han forteller også at folk i Tysfjord nylig har tatt initiativ og oppfordret til å vurdere fredning.

– Førstkommende mandag skal jeg ta dette opp med formannskapet, og legge opp til en strategi rundt hummerfiske i kommunen.

Hva skjer med dem som driver med fiske i Tysfjord?

– Det er veldig lite kommersielt fiske etter hummer her nå fordi bestanden er lav. Jeg mener ikke at vi skal frede hele fjorden, men enkelte områder kan vi vurdere å verne, sier ordføreren til NRK.

Den europeiske hummeren lever ifølge Havforskningsinstituttet langs kysten, fra svenskegrensen til Trøndelag og sporadisk i Nordland, for eksempel i Tysfjord.

– Kan få stor betydning

Erfaringene fra reservater i Aust-Agder har vært så positive for den lokale hummerbestanden, at myndighetene ønsker å gjøre dette til en nasjonal ordning.

– Hummerbestanden er nå på et historisk lavmål, og flere reservat kan få stor betydning, sier regiondirektør Erik Ludvigsen i Fiskeridirektoratet.

– Jo flere slike områder vi får etablert, jo større effekt vil det ha generelt på hummerbestanden.

Utbredelseskart for hummer

Hummerens utbredelsesområde vises i blått.

Foto: Havforskningsinstituttet