– Politikeryrket er i ferd med å bli fullstendig profesjonalisert

– Det er altfor mange stortingspolitikere som mangler vanlig arbeidserfaring. Politikerrollen er blitt profesjonalisert bort fra et folkedemokrati, mener Jan Arild Ellingsen (Frp).

Jan Arild Ellingsen

BEKYMRET FOR POLITISKE BROILERE: – Hvis man går tilbake i tid var det mye mer arbeidsfolk på Stortinget, det vil si folk som hadde arbeidserfaring. Det tror jeg er og var en kvalitet. Vi ser nå en stadig større profesjonalisering av politikken. Partiene utdanner sine egne, konstaterer stortingspolitiker, mener Jan Arild Ellingsen (Frp), som nå gir seg etter 16 år på Stortinget.

Foto: Lars Eie / NRK

Selv er stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen utdannet bilmekaniker og jobbet i mange år før han kom inn i kommunestyret hjemme i Saltdal. Det er ikke mange av hans kaliber igjen på Stortinget, og det bekymrer Ellingsen.

– Veldig mange går tjenestevei gjennom partienes ungdomsorganisasjoner, får verv i partiorganisasjoner og slik forberedes for en karriere på Stortinget. Det kan høres lurt ut, men et folkedemokrati bør ha tydelige bindinger til alle deler av samfunnet, mener Ellingsen.

Ellingsen har vært innvalgt på Stortinget for Fremskrittspartiet (Frp) Nordland siden 2001, men når neste periode går ut, er det slutt. Til Nettavisen uttalte Ellingsen at det er altfor mange «feiginger på Stortinget».

– Det er for mange som er for opptatt av å unngå å bli oppfattet som kritisk til kollegaer, til eget parti – og systemet. Det blir det ikke debatt av, sa Ellingsen.

– Må ta debatten

Noen plan for hva han skal gjøre etter 2017 har ikke Ellingsen. Men før han gir seg på Stortinget vil han gjerne være med på å diskutere hva slags stortingspolitikere vi bør ha.

– Det er viktig å jevnlig ha en diskusjon om hvem befolkningen velger til å representere dem. Får vi en nasjonalforsamling med utelukkende folk som har gått gradene i egen partiorganisasjon, er jeg bekymret. Vi gjør demokratiet en bjørnetjeneste.

Fem års yrkeserfaring

Etter forrige stortingsvalg i 2013 var 15 av de 67 nye stortingsrepresentantene etter årets valg har omtrent bare politisk erfaring, og i regjeringen var det kun rundt fem års yrkeserfaring bak statsrådene.

– Tydelige, tøffe politikere som lytter til velgerne sine er det vi trenger. Politikere som ikke lytter til grasrota, graver sin egen grav sa statsminister Odvar Nordli.

Margunn Ebbesen og Odd Henriksen feirer valget med kake

– Flere burde ha mer kunnskap om arbeidslivet. Det mangler i stor grad, sier stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) fra Fauske. Her sammen med kollega Margunn Ebbesen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) fra Fauske har gjort mange av de samme erfaringene som Ellingsen. Han har fire år som ordfører bak seg og mange års arbeidserfaring da han kom inn på Stortinget.

– Flere burde ha mer kunnskap om arbeidslivet. Det mangler i stor grad, sier Henriksen.

Ja, takk begge deler

Fylkesrådsleder Tomas Nordvoll (Ap) i Nordland er usikker på om arbeidserfaring nødvendigvis gjør deg til en bedre politiker. Selv kom han inn på Stortinget som 21-åring – gikk så ut i arbeidslivet før han igjen gikk inn i fylkespolitikken.

– Om jeg er blitt en bedre politiker av det, vet jeg ikke. Men jeg har selvfølgelig fått en bredere erfaring. Jeg tror det er viktig med en blanding. Det må i hvert fall aldri komme dit at det ikke skal være rom for at unge mennesker uten en bred erfaring skal kunne bli toppolitikere.