Mener oljetørste politikere har slengt katastrofen i glemmeboka

I dag er det ett år siden eksplosjonen på oljeriggen i Mexicogolfen, men ulykka har fått få konsekvenser. – Dette er skuffende politikk, mener Naturvernforbundet.

Deepwater Horizon og Lars Haltbrekke

SKUFFENDE: Norske politikere tok til orde for at de store utslippene ved oljeriggen Deepwater Horizon måtte få følger, men det kan se ut som om mange har glemt ulykka ett år etter. – Skuffende, mener Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Foto: Kjell Herskedal/Den amerikanske kystvakten

20. april i fjor startet en eksplosjon det nesten tre måneder lange oljeutslippet i Mexicogolfen. Lekkasjen ved oljeriggen Deepwater Horizon førte til at det hver dag i nesten tre måneder ble pumpet ut 800.000 liter råolje i Mexicogolfen, før lekkasjen ble stanset.

Men til tross for sterke reaksjoner fra politikere den gang, har ulykka fått få konsekvenser i ettertid, mener både miljøvernorganisasjoner og oljenæringa selv.

– Dette er skuffende politikk. Jeg frykter at ulykka i Mexicogolfen blir for fort glemt både av oljenæringa og politikere som er ivrige etter å hente ut mer olje og gass, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Sterke reaksjoner

Daværende olje og energiminister, Terje Riis Johansen, reagerte straks og ga en foreløpig stans for oljeboring i sårbare områder. Miljøvernminister Erik Solheim sa ulykka styrket argumentene mot en oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Men nylig bestemte regjeringa at 59 nye blokker skal åpnes for oljeboring. Flere av disse ligger i landnære og sårbare områder. Et utslipp kan ramme verdensarvområdet Vega på Helgeland og Lofoten og Vesterålen.

– Et oljeutslipp her vil få store konsekvenser. Gjennom forvaltningsplanen er det også gitt tillatelse til oljeboring nærmere land i Barentshavet med lavere miljøkrav enn før, sier Haltbrekken.

Samme drift som før

Naturvernforbundet mener at flere nestenulykker i norsk oljeindustri det siste året viser at de ikke tar sikkerheten på alvor.

Oljeindustrien selv innrømmer at oljeutslippet ikke har fått store politiske følger. Og i dag er driften av oljeindustrien den samme som før.

– Man kunne jo tro at en slik ulykke ville fått politiske konsekvenser, men utenom mer fokus på sikkerhet, har vi ikke sett noen konsekvenser, sier Kjetil Hjertvik i OLF.

Video Oljesøl i Mexicogolfen

VIDEO: I dagene og ukene etter oljekatastofen jobbet hjelpemannskap på spreng for å redusere skadene på kysten.

Full gjennomgang

Men oljeindustrien har ikke intensjoner om å glemme ulykka. Arbeidet med å innhente informasjon startet straks etter ulykken og pågår fortsatt. På bakgrunn av blant annet BPs rapport om ulykka er det jobbet fram konkrete forbedringspunkter.

– Oljeindustrien gjør selv en gjennomgang, sammen med oss og eksterne eksperter, for å se om det er ting vi kan gjøre for å bli bedre, sier Hjertvik.

Tror de vil glemme

Naturvernerne lover å følge nøye med hva som skjer.

– Noen ting har de helt sikkert gjort, men jeg er helt sikker på at oljeindustrien er mest opptatt av at vi skal glemme hele ulykka i Mexicogolfen.

Olje og energidepartementet avviser at de ikke har tatt sin del av ansvaret. De viser til at det i forrige konsesjonsrunde kom skjerpede krav til operatørene på dypt vann.

Video OLJEPAKKE-300410-WW_MXF_Innboks.MP4

VIDEO: Guvernøren i Florida erklærte unntakstilstand i kystområdene på grunn av det enorme oljeflaket. Reportasje fra Dagsrevyen 30. april 2010.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.