– Politikere som handler før de tenker kan gjøre at infrastrukturen klapper sammen

En sårbar finansieringsmodell for småflyplassene og politikere som ikke skjønner rekkevidden av egne vedtak. Det er noe av det forbundslederen i Norsk Flygerforbund peker på.

Svolvær i Lofoten

Distrikts-Norge er helt avhengig av småflyplassene. Her fra Svolvær.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Et nytt utvalg har fått i oppgave å se nærmere på norsk luftfart og hvordan luftfarten kan videreutvikles.

Et av medlemmene der er forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Han har fått med seg debatten om taxfree-salg ved norske flyplasser, der noen frykter foreslåtte endringer kan rasere flytilbudet i distriktene.

Det regjeringsutnevnte utvalget skal blant annet se nettopp på hvordan man kan sikre et godt flytilbud i distriktene.

Utvalget skal levere en rapport til regjeringen innen 1. desember neste år. Carlsen tar allerede nå til orde for at det må skje endringer.

– At man kan risikere at flyforbindelsene til Mo i Rana bortfaller fordi taxfreesalget organiseres annerledes, det blir for meg helt tullete.

– Avinor må sikres finansiering av kritisk infrastruktur. Det kan for eksempel skje over skatteseddelen, som for annen infrastruktur.

Helhetlig politikk

Den såkalte «Avinormodellen» legger i dag opp til at overskuddet fra de store flyplassene finansierer underskuddet til de små.

Kommersielle inntekter fra taxfree inngår også i dette regnestykket. Blir det endringer i taxfree-salget frykter Avinor tapte inntekter i størrelsesorden 600 millioner til 1,6 milliarder årlig fra 2023. Et mattestykke det strides om.

Yngve Carlsen beskriver modellen som sårbar i den forstand at de kommersielle inntektene vil svinge med trafikkgrunnlaget.

– At Avinormodellen skal ligge fast er vedtatt LO-politikk. Generelt vil jeg dog si at det er mangel på en gjennomtenkt og bærekraftig strategi for luftfarten i Norge. Når jeg tar en titt i nasjonal transportplan og leser om luftfart, så blir jeg heller ikke imponert, sier Carlsen.

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund er opptatt av at det sikres finansiering for kritisk infrastruktur.

Foto: Norsk Flygerforbund

Politikk med utilsiktede virkninger

Han mener politikere i større grad bør tenke før de handler.

Politikk som er rettet mot flybransjen, kan få følger for lokalsamfunnet og de mange tusener som arbeider ved og rundt flyselskapene – for eksempel gjennom transport.

– Manglende utredning av politiske vedtak kan i ytterste konsekvens føre til at infrastrukturen klapper sammen. I USA deregulerte man luftfarten 20 år før Europa, og der fikk man en usunn konkurranse som endte med at industrien gikk konkurs.

– Også i Norge har vi eksempler på at politikken har hatt utilsiktede virkninger. Flypassasjeravgiften som kom i 2015 sørget for presset konkurranse og et svekket rutetilbud i distriktene.

Bredt mandat

I en pressemelding sier samferdselsminister Jon Georg Dale at regjeringa er opptatt av å sikre god mobilitet for folk og næringsliv.

– For store deler av næringslivet er et godt flytilbud avgjørende for fortsatt drift, og for mange mennesker er det avgjørende for at de skal kunne bo der de ønsker.

Han har tro på at det nye utvalget vil sørge for et godt kunnskapsgrunnlag for framtidig politikkutforming på luftfartsområdet.

– I mine øyne kunne mandatet godt vært mer spisset, men det er vel meningen at vi skal tolke mandatet vidt. Det blir et bredt samarbeid med et utvalg eksperter, sier Yngve Carlsen.

– Politikerne har ikke nok begrep om de ulike aspektene som luftfart handler om. Vi må ha en helhetlig politikk, og vi må ha det nå, avslutter forbundslederen.

Widerøe-fly lander på Bodø lufthavn

Widerøe-fly inn for landing. Widerøe har sett seg nødt til å kutte i rutetilbudet i Nordland.

Foto: Sigurd Steinum / NRK