NRK Meny
Normal

– Politifolkene skal ut av kontorene sine og ut blant folk

– Til nå har de to andre blålysetatene hatt krav om responstid. Derfor er det på høy tid at politiet får et slikt krav, sier Jan Arild Ellingsen (Frp) i Justiskomiteen.

Jan Arild Ellingsen

FORNØYD: Stortingsrepresentant og medlem i justiskomiteen Jan Arild Ellingsen (Frp) er mest fornøyd med at politiet nå får krav om responstid.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) frykter at kravet om responstid vil svekke nærheten til politiet i lokalmiljøet og leder Hadia Tajik (Ap) i Stortingets justiskomité stiller seg spørrende til om politireformen faktisk får mer politikraft ut til de lokal tjenestestedene.

Stortingsrepresentant og medlem i justiskomiteen Jan Arild Ellingsen (Frp) avviser påstandene.

– Politifolkene skal ut av kontorene sine og ut blant publikum. Partene legger til grunn en vesentlig og målrettet forbedring av responstiden fram mot 2020. Kravene til responstid gjelder ekstraordinære hendelser, det vil si når liv er direkte truet eller det er umiddelbart behov for innsats fra politiet, sier Ellingsen.

Bedre responstid

95 prosent av alle nødanrop til 112 skal besvares innen 20 sekunder, heter det i avtalen. Minst 90 prosent av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Disse tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid, minst én dag i uken.

90 prosent av befolkningen i hvert politidistrikt skal ikke skal ha mer enn 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Laster kart, vennligst vent...

Slik blir inndelingen av det nye Politi-Norge.

Kan klage

– Alle disse tiltakene skal skape større nærhet mellom brukerne og politiet. For å følge opp og kvalitetssjekke at politiet klarer å gjennomføre reformen, har vi verdens beste verktøy – nemlig Norges befolkning. Dersom folk ikke får den tjenesten de er forespeilet, vil de si ifra.

Kommunene som blir berørt av at lensmannskontor legges ned, skal kunne påklage en slik avgjørelse.

– Dette skal være et politisk ansvar. Det betyr at innbyggerne får en mulighet til å utvikle politiet lokalt, samtidig som man har en sentral ledelse.

Slipper psykiatrioppdrag

Flere oppgaver som politiet har i dag skal flyttes over til andre. Blant annet psykiatrioppdrag, som opptar store deler av politiets arbeidsdag. Bare i Salten måtte politiet rykke ut til over 400 slike oppdrag i fjor.

– Denne oppgave skal nå helsevesenet ta seg av. Men politiet må påregne å måtte bistå i enkelte tilfeller.

Ett politidistrikt i nord

Jan Arild Ellingsen ser ikke bort fra at det i framtida blir ett politidistrikt i nord.

– Når denne organisasjonen med tre distrikt setter seg, vil vi få noen gode erfaringer. Så får vi neste gang ender opp med ett distrikt i Nord-Norge.

Justisministeren kommenterer politireforme

FORNØYD JUSTISMINISTER: Anders Anundsen mener politireformen vil gi publikum en bedre trygghetsfølelse.