– Politiet kan ha vært med på å spre overgrepsmateriale

Først opplevde en nå domfelt mann å få tilbake en PC med overgrepsmateriale. Deretter ble maskinen utlevert til feil person. – Svekker tilliten til politiet, sier bistandsadvokat.

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik

Kristin Fagerheim Hammervik synes slurvet til politiet er alvorlig, og en ekstra belastning for hennes klienter.

Foto: Ola Helness / NRK

Det første tilfellet skjedde under en pågående etterforskning av en mann i 20-årene.

Mannen, som i Salten tingrett i år ble dømt til tre års fengsel for voldtekt og seksuell omgang med barn under 16 og 14 år, forklarte i retten at han hadde fått tilbake deler av politiets beslag, og at noe av dette fremdeles inneholdt nakenbilder av de fornærmede.

Den andre saken går ut på at politiet leverte ut materiell som var beslaglagt hos denne personen til en som har vært siktet i en annen straffesak. Datamaskinen var merket med «Mulige ulovlige bilder», skriver Avisa Nordland, som omtalte saken først.

– Dette går åpenbart ut over tilliten til politiet, og er forferdelig beklagelig. Feil kan skje, men her kan rutinene umulig ha vært fulgt, sier advokat Kristin Fagerheim Hammervik.

Reagerer

Hammervik representerer to av tre fornærmede i straffesaken som endte i domfellelse, og skal møte sine klienter i dag.

– Jeg skal prøve å gi dem en plausibel forklaring, men jeg kan allerede se at det ikke blir noen enkel jobb. For det finnes ikke noe godt svar på hvorfor dette kunne skje.

Når politiet utleverer PC som kan inneholde barnepornografi til en utenforstående person, så er det klart at politiet kan ha bidratt til å spre overgrepsmateriale, mener Hammervik.

– Jeg sier ikke at de har gjort det, men at det er en fare for at det kan ha skjedd. Vanlig praksis når man finner straffbart materiale på en beslaglagt datamaskin, er å destruere den fysisk. Det burde vært gjort.

Mener politiet ikke har bidratt til spredning

Politiadvokat, Stig Morten Løkkebakken

Stig Morten Løkkebakken ved politiet i Nordland forteller at det på gjeldende tidspunkt ikke var grunnlag for å destruere utstyret. – Dom var enda ikke falt.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Politiinspektør Stig Morten Løkkebakken bekrefter at en nå domfelt person fikk tilbake deler av politiets beslag på et tidligere tidspunkt, og at denne PC-en innholdet seksualiserte bilder av mindreårige.

På spørsmål om politiet kan ha medvirket til å spre overgrepsmateriale, svarer han følgende:

– Når det gjelder den utleveringa som ble gjort til feil person, så hadde vedkommende maskinen i sin besittelse i kort tid – maksimalt en time. Han meldte dessuten selv fra om at han hadde fått med seg feil PC.

– Når det gjelder det andre tilfellet, så er det en teoretisk mulighet for at han kunne ha sørget for videre spredning. Men at politiet har bidratt til å spre denne type materiale, det blir å trekke det for langt.

I begge tilfeller er det snakk om at samme PC har blitt levert ut, forklarer han.

Melder seg til Spesialenheten

Løkkebakken bekrefter at det ble utlevert en datamaskin for mye til en mann i 20-årene. Dette skjedde etter en glipp hvor man hadde lest av feil beslagsnummer.

Ifølge Løkkebakken var beslagsnumrene nokså like, og det var dessuten samme type beslag som skulle utleveres.

Nå har politiet i Bodø meldt seg selv inn til Spesialenheten for politisaker.

Det gjør vi etter å ha gjennomgått det som har skjedd. Vi ønsker at en uhildet instans skal se på om det er begått noe straffbart på individnivå, eller om dette er et resultat av systemsvikt.

Stig Morten Løkkebakken / Politiet i Nordland