– Planting av gran i nord er skadelig for miljøet

Planting av grantrær er ikke så klimavennlig som man kanskje skulle tro, men det vil ikke skogforkjemperne høre snakk om.

Grantrær i Junkerdalsura naturreservat

Grantrærne ble plantet fra starten av 1900-tallet i et desperat forsøk på å bygge opp en trehogstindustri. Her ser vi resultatet i Junkerdalsura naturreservat i Saltdal i Nordland.

Foto: NRK

Norsk gran er ikke naturlig i Nord-Norge, men likevel finner vi den flere steder i de tre nordligste fylkene.

Ifølge en sak på Fylkesmannen i Nordland sine sider, skulle det plantes over 3000 dekar med «klimaskog», eller granplantasje, i Nordland alene.

Men uttrykket «klimaskog» er misvisende når det gjelder planting av gran i Norge, ifølge naturforsker Jarle Bjerke.

– Det er ingen som har gjort gode nok undersøkelser i Sør-Norge her til lands, men ifølge en artikkel i Science så er ikke granplantasjer godt for miljøet der heller. Akkurat som i Nord-Norge, sier Bjerke.

Likevel bruker staten millioner på planting av gran i de nordligste fylkene, til tross for at store ressurser tas i bruk for å fjerne grantrær fra Junkerdalsura i Nordland.

Aktiverer flere hundre år gammel karbon

Grantrærne ble plantet over hele landet fra starten av 1900-tallet i et desperat forsøk på å bygge opp en trehogstindustri.

Ett av argumentene som brukes for å plante trær er at det binder opp store mengder Co₂, som vil gjøre Norge mer miljøvennlig.

Forsker for Norsk Institutt for Naturforskning, Jarle Bjerke, er uenig i denne hypotesen.

– Planting av grantrær i de nordligste fylkene har tvert imot en negativ innvirkning på klimaet. Ikke bare vekker granen karbonet i bakken, men fargen til tresorten er også problematisk, sier Bjerke.

Forskeren sier at karbon lagres best i tropiske og tempererte områder, derfor er det mindre miljøvennlig å gjøre det i Nord-Norge. Fordi gammelt inaktivt karbon som er i jorda, blir aktivert når røttene kommer så dypt som hos grana.

Jarle Werner Bjerke

Jarle Bjerke er seniorforsker for Norsk institutt for naturforskning, han mener grantrærne ikke er klimavennlige.

Foto: NINA

– Granplanting bidrar negativt gjennom økt frigjøring av karbon fra jorda. Samtidig er grana veldig mørk, noe som gjør at den samler mye solvarme i motsetning til mange andre vegetasjonsformer som er lys, forklarer forskeren.

Grana er bra for miljøet og klimaet

Organisasjonssjef i Allskog Oddny Estenstad sier at til tross for naturforsker Bjerkes funn, mener de fremdeles at grantreplanting er bra for miljøet.

– Vår generelle holdning til grana er at den er bra for klimaet på grunn av co₂-bindinga og de mulighetene som framstår gjennom å plante nye trær.

Allskog er samvirket til skogeiere nord for Møre og Romsdal, og de har fulgt utviklingen i Junkerdalsura i Saltdal de siste dagene. Hvor det nå flys tonnevis av grantrær bort med helikopter, for å unngå å forstyrre den naturlige og vernede vegetasjonen.

Det syns ikke organisasjonssjefen noe om.

– For det første så er jo naturen dynamisk, man kan ikke lage et stillbilde av hvordan naturen var for 100 år siden og tro at det fortsatt skal være slik i framtida.

Fjerner gran med helikopter i Junkerdal

Her blir grantrær hentet ut av Junkerdalsura i Saltdal, for å bevare den naturlige skogen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK