– Pasientene bør få minst 30 minutter hos fastlegen

For hvert år blir det flere og flere pasienter som klager på for liten tid hos fastlegen sin. Pasientombudet krever at fastlegen setter av minst 30 minutter til hver pasient.

Inger Marie Sommerseth, pasientombud i Nordland

Pasientombud Inger-Marie Sommerset forteller at mange pasienter føler de får for liten tid hos fastlegen.

Foto: Peder Skjemstad

– Mange opplever at fastlegen har veldig liten tid til pasienten, sier pasient- og brukerombud i Nordland, Inger-Marie Sommerset.

Hun har lagt fram årsmeldinga fra 2014. Den bekrefter en tendens hun har sett i de fem årsmeldingene hun har lagt fram; at flere og flere klager på fastlegen sin.

Over 2000 klager i fjor

På landsbasis klaget 2264 pasienter på fastlegen i fjor – det er nesten 900 flere enn i 2010. Det fleste klagene går på manglende tilgjengelighet på telefon og problemer med å få time, i tillegg til tiden de får hos fastlegen.

– Jeg mener at det bør innføres et krav om at fastlegen bruker minimum 30 minutter per pasient, for å sikre at pasientene opplever at det er nok tid til å ta opp sine bekymringer, sier Sommerset.

– Er det kapasitet til dette i dag?

– Er det ikke kapasitet til det, må vi lage den. For fastlegen er krumtappen i norsk helsevesen.

Og at legen ikke tar seg tid til pasienten, mener Sommerset kan få – og har fått konsekvenser.

– Når legen har dårlig tid, blir det en stressituasjon. Man føler kanskje at man er til plage, og tør ikke ta opp ting man lurer på. Derfor bør dette tilbudet være der, selv om ikke alle har behovet, sier pasientombudet.

– Blir formidabel ventetid

Leder i Nordland Legeforening, Stian Holmvik, mener det ikke er realistisk å sette et standard legebesøk til en halv time.

Leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik

Leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Per i dag er det ikke det. En del pasienter trenger vesentlig lengre tid enn andre, og vi må være flinkere til å få et godt system hvor vi gir disse pasientene den tiden de trenger. Den gjennomsnittlige fastlege jobber i dag 45 timer i uka. Skal vi ha 30 minutter til alle pasientene, vil ventetiden bli formidabel, sier Holmvik.

Nå vil Pasientombudet ha en evaluering av hele fastlegeordningen.

– Vi mener at det bør gjøres en evaluering av hele fastlegeordningen. Både når det gjelder hvor mange listepasienter en fastlege kan ha og at det bør settes kvalitetskrav til hvor grundig hver enkelt pasient skal behandles, sier Sommerset.