– Pasient døde mens ambulansen sto ubemannet

Fylkeslegen oppretter tilsynssak mot Universitetssykehuset i Nord-Norge etter at en pasient døde i en kommune i Ofoten. De vil undersøke om dødsfallet kan ha vært forårsaket av dårlig ambulansedekning.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

I løpet av uken vil fylkeslegen sende brev til Universitetssykehuset i Nord-Norge der de også ber om en sårbarhetsanalyse av ambulanseberedskapen i Ofoten-regionen.

Foto: NRK

Vi ønsker jo at beredskapen skal være så god som overhodet mulig i distriktet, sier fungerende fylkeslege Knut Ivar Berglund.

I sommer skal en pasient ha dødd, mens ambulansen i Ofoten-kommunen stod ubemannet ifølge opplysninger NRK har fått.

Fylkeslege Knut Ivar Berglund er bekymret for en altfor sårbar ambulanseberedskap i nord.

– De ansatte er bekymret for at ambulanser blir tatt ut av drift, og at nabostasjonene ikke varsles. Det betyr at det blir unødvendig lang responstid. Dersom det medfører riktighet er det alvorlig. Det som gjør oss bekymret er om den akuttmedisinske beredskapen i området er forsvarlig. Det vil vi finne ut av.

– Går ut over pasienter

Knut Ivar Berglund

Fylkeslege Knut Ivar Berglund er bekymret for en altfor sårbar ambulanseberedskap i nord.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Rådgiver i fagorganisasjonen Delta, Eigil Horsdal bekrefter at de kjenner til saken.

– I flere tilfeller har dette gått ut over pasienter. Det er vanskelig å si om årsaken i denne saken var at ambulansen var parkert. Dette må fylkeslegen finne ut av.

I løpet av uken vil fylkeslegen sende brev til Universitetssykehuset i Nord-Norge der de også ber om en sårbarhetsanalyse av ambulanseberedskapen i Ofoten-regionen.

– Det innebærer at vi vil se om UNN har organisert ambulanseberedskapen i området på en forsvarlig måte, sier Knut Ivar Berglund.

Hjemmevakter tar på

Mens resten av landet har tilstedevakt på base, er ambulansetjenesten i Helse Nord i stor grad basert på hjemmevakt. Ifølge Eigil Horsdal i Delta er det en vaktordning som sliter på de ansatte, og fører til mange sykemeldinger.

– Hjemmevakt er en ordning som var mye benyttet tidligere. Men i en moderne ambulansetjeneste er ikke hjemmetjeneste holdbart lenger. De ansatte som i dag begynner å jobbe i distriktene får tilbud om hjemmevakt, men erfaring viser at de ikke holder ut. Det er altfor belastende. Enten blir de syke, eller de velger å slutte.

I den senere tid har det ifølge Delta ikke blitt satt inn vikarer ved sykemeldinger.

– Interessen for å ta ekstravakter på en slik stasjon er ikke lenger til stede. Årsaken er at man får betalt som om det var hjemmevakt.

Kan bli pålagt å omorganisere

Nå risikerer UNN å bli pålagt å omorganisere ambulansetjenesten. Fylkeslege Berglund sier de også vil ta opp dette med Helse Nord.

– Jeg er redd for at dette ikke er en unik situasjon. Vi har mottatt flere bekymringsmeldinger fra ambulansetjenesten.

Pressevakt Marit Einejord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier all informasjon og dokumentasjon sykehuset sitter på i saken er overlevert til Fylkeslegen i Troms.

Så lenge det er en sak som fylkeslegen undersøker, vil vi vente med å kommentere saken i media før fylkeslegen har konkludert.