NRK Meny
Normal

– Overhodet ikke redd for at ordførerne saboterer flyplassplanene

Selv om et klart flertall av ordførerne på Helgeland sier nei til en storflyplass i Rana, er ikke daglig leder for Polarsirkelen lufthavnutvikling redd for at ordførerne skal velte planene.

Henrik Johansen, Mo i Rana

TROR DET BLIR STORFLYPLASS: Henrik Johansen, daglig leder ved Polarsirkelen lufthavnutvikling, tror ikke den lokale motstanden fra de tolv ordførerne vil føre til at flyplassprosjektet skrinlegges.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Nei, det er jeg overhodet ikke redd for. Fornuften vil seire, sier Henrik Johansen, daglig leder ved Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Tidligere i dag ble det kjent at et flertall av ordførere på Helgeland har skrevet under på en høringsuttalelse der de sier nei til byggingen av en storflyplass på Hauan i Rana.

Årsaken er at etableringen av en storflyplass vil innebære at småflyplassen i Mosjøen da må legges ned, noe ordførerne mener vil gi uheldige konsekvenser i form av fraflytting, dårligere rekruttering og svekket helseberedskap.

De skriver også at de synes prisen for en ny storflyplass er for høy i forhold til hva innbyggerne får tilbake.

«Det framstår for oss som uforståelig om regjering og storting vil gå videre med et slikt prosjekt», heter det i uttalelsen.

– Synd at de føler det sånn

Ordfører Bård Anders Langø (Ap) i Alstahaug

Ordfører Bård Anders Langø (Ap) i Alstahaug sier nei til storflyplass i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det er Stortinget som avgjør om flyplassen blir en realitet, men Johansen er ikke redd for at de tolv ordførerne skal klare å velte flyplassplanene.

– Det er selvfølgelig synd at ordførerne føler det på denne måten, men en storflyplass er den absolutt beste løsningen for Helgeland, derfor er jeg sikker på at flyplassen blir en realitet, tror Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Han sier at han har forståelse for at etableringen fører til strid, men at en storflyplass vil komme alle til gode.

– Hvis Helgeland skal ha mulighet til å vokse og være attraktiv for ung arbeidskraft, er vi nødt til å etablere en storflyplass. Det er slik det fungerer overalt ellers i landet og nå får vi det endelig på plass også på Helgeland.

Vanskelig sak

Men fylkesråd for samferdsel i Nordland, Wilfred Nordlund (Sp), er ikke like sikker på at ikke motstanden blant ordførerne vil få konsekvenser for det politiske utfallet.

– Det kommer til å bli en vanskelig sak å behandle. Her er det mange interesser å ta hensyn til, og mange følelser involvert. Det gjør det utfordrende å komme til enighet i saken, sier Nordlund.

I mars skal høringsuttalelsen fra Nordland fylkeskommune leveres til Samferdselsdepartementet. I høringsuttalelsen skal fylkeskommunen kommentere rapporten fra Urbanet.

Rapporten, som ble presentert i oktober i fjor, konkluderte med at hovedkonklusjonene at videreføring av dagens flyplasstruktur samfunnsøkonomisk sett er mest lønnsomt.

– Det kommer til å bli svært spennende å se om fylkestinget er enig i Urbanets rapport eller om man vil vurdere saken annerledes, sier Norlund.

Årevis med krangel

Diskusjonen rundt bygging av en ny og større flyplass på Helgeland har vært preget av både flytekniske, geografiske og lokalpolitiske momenter.

Dagens kortbaneflyplasser på Helgeland ble etablert i perioden 1968–1987, og ligger i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Flyene betjenes av Widerøe med Dash 8 – turbopropfly i hovedsak 39-seters – mellom Trondheim og Bodø.

På 2000-tallet startet en utredning for en ny flyplass på Helgeland som kunne ta ned større flytyper. De to lokalitetene som var aktuelle lå i henholdsvis i Drevja i Vefsn og på Hauan i Rana. I 2007 frarådet Avinor bygging av en flyplass i Drevja med henvisning til den værmessige tilgjengeligheten. Ordføreren Jann-Arne Løvdal i Vefsn tilbakeviste Avinor-rapporten med begrunnelse i svikt i foretatte værmålinger.

(artikkelen fortsetter under)

Polarsirkelen lufthavn på Hauan, Mo i Rana

To ministre, fylkestinget i Nordland og reiselivet i Nord-Norge ønsker ny storflyplass på Helgeland. Det er bare et problem; flertallet av kommunene i regionen vil ikke ha den.

Foto: Nordic - office of Architecture

Generalforsamlingen i selskapet som sto bak Drevja-alternativet vedtok 23. mars 2011 å legge ned selskapet. Dermed ble bare prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling stående igjen som aktuelt, og den eneste lokaliteten er ved Hauan i Rana, 8 km øst fra Mo i Rana.

Avinor mener at Mosjøen lufthavn må legges ned for at ny flyplass i Rana kan bygges. Det og en voksende frykt for at Sandnessjøen lufthavn skal gå med i dragsuget har ført til ordføreropprøret mot storflyplassen ved Mo.

– Et klart flertall av ordførerne på Helgeland ønsker å opprettholde dagens flyplasstruktur, som vi er fornøyd med, sier ordfører Bård Anders Langø (Ap) i Alstahaug.

Han tror ikke hele Helgeland vil dra nytte av en ny storflyplass.

Ifølge Urbanets analyse vil en storflyplass i Rana ikke bli spesielt lønnsom. Den vil kun vil føre til en moderat vekst for Rana. Spesielt Vefsn vil få en nedgang i nærings- og samfunnsutvikling, sier Langø.

Fylkestinget i mars

Høringsuttalelsen fra de 12 ordførerne går nå til departementet og Nordlands fylkesting.

Tom Cato Karlsen, Frp

– Vi venter på høringsuttalelsen fra Nordland fylkeskommune, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

Foto: NRK

– Fylkestinget skal vedta en høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune i mars. Vi har en forventning om at politikerne vil si det samme som de har gjort tidligere, nemlig at fylkestinget ikke legger seg borti flyplasstrukturen så lenge det ikke er lokal enighet. Og man kan vel neppe si at det er lokal enighet når 12 av 18 ordføreren går imot, sier Langø.

Departementet avventer situasjonen

Det er Samferdselsdepartementet som har invitert til høringsrunden, men de ønsker foreløpig ikke å kommentere om uenigheten kommer til å påvirke avgjørelsen.

– Vi venter på høringsuttalelsen fra Nordland fylkeskommune til ringsvirkningsanalysen, som skal behandles i fylkestingets møte i mars og før den tid har vi ikke noe å melde vedrørende denne saken, sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp).

– Helse og sikkerhet viktigst

Janne Sjelmo Nordås er spent foran ekstraordinært landsmøte

Janne Sjelmo Nordås er opptatt av et godt flyplasstilbud for hele Helgeland.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Stortingsrepresentant for Nordland Senterparti, Janne Skjelmo Nordås mener at kortbanenettets betydning for helse og sikkerhet må telle mest.

– Flyplassene er ganske undervurdert i forhold til beredskap. Politireformen gir økt sentralisering og helseperspektivet har ikke vært tatt med i utredningene tidligere, så jeg skjønner godt at ordførerne sier ifra. For oss i Senterpartiet er det viktig at vi får en god utvikling også på ytre, indre og lenger sør på Helgeland, sier hun.

–​ Hvor realistisk tror du det er å bygge en stor flyplass i Rana uten å legge ned i Mosjøen?

Det har vi egentlig ikke fått noe godt svar på. Det synes jeg Avinor og departementet bør svare på, sier Janne Skjelmo Nordås.

Laster kart, vennligst vent...

De tolv kommunene på Helgeland som er imot en storflyplass og som vil beholde dagens struktur er merket med rødt. De seks kommunene som ønsker storflyplassen er merket med grønt. Du kan klikke på tegnene oppe til venstre for å se kommunegrensene klarere.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.