Hopp til innhold

– Nye fraværsregler går utover trafikksikkerheten

Elever er fortvilet over den nye fraværsgrensa som gjør det vanskeligere å kombinere skole og kjøretimer. – Det som skjer nå er et stor tilbakeskritt, advarer kjøreskolelærer.

Kjøreskolelærere frykter for trafikksikkerheten

Kjørelærer Thom Fiva hos Kolstad kjøreskole i Bodø advarer mot at trafikksikkerheten svekkes på grunn av de nye fraværsreglene. Flere studenter må avbestille kjøretimer på dagtid for å unngå å stryke i fagene.

Foto: Ola Helness / NRK

– Privat øvelseskjøring skjer på ettermiddagstiden. Skal vi måtte begynne med det samme får elevene for lite trening i et realistisk trafikkmiljø, sier kjørelærer Thom Fiva.

Regjeringens nye fraværsregler trådte i kraft ved skolestart i høst. Den nye ordningen gjør at elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag risikerer å ikke få standpunktkarakter i faget.

Studenter ber derfor om å få kjøretimer på kveldstid, og det bekymrer kjørelærer Fiva hos Kolstad kjøreskole i Bodø. Han mener det er viktig at elever får opplæring i trafikken på dagtid, ettersom det er den type trafikk de kommer til å måtte ferdes i når de får førerkortet.

– De siste 30 årene har vi vi jobbet med å gjøre trafikksikkerheten bedre gjennom opplæringen. Det som skjer nå er et stor tilbakeskritt. Det er synd for både elevene og trafikksikkerheten, konkluderer Fiva.

Møter opp med timeplaner

Marte Petersen (17) går i tredje klasse på Bodø videregående skole og har tatt kjøretimer i sommer og nærmer seg nå sluttfasen av læringsperioden. Hun er en av flere som nå kan måtte sette førerkortet på vent.

Tar kjøretimer

Marte Pedersen (17) er en av mange studenter som får problemer med kjøreopplæringen etter at de nye fraværsreglene trådte i kraft.

Foto: Ola Helness / NRK

– Det er veldig problematisk for oss som skal ta lappen nå etter sommeren, sier hun oppgitt til NRK.

Unntak for fravær under de nye reglene gjelder kun sykdom, arbeid som tillitsvalgt eller politisk arbeid. Kjøretimer registreres dermed som ugyldig fravær.

Utfordringen er å få kjøretimer og fravær til å gå opp merkes særlig i de mindre fagene, som for eksempel kroppsøving. Her kan ikke elevene være borte mer enn to timer i året.

– Vi har hatt elever som har kommet inn til oss og tatt med seg timeplanene sine, slik at vi kan koordinere kjøretimene med elevenes fritimer, forteller han.

– Nødvendig å gjøre noe

Studierektor ved Bodø videregående forstår at elevene klager, men sier det er lite han kan gjøre med situasjonen.

– Vi forstår problemet, men vi må håndheve regelverket inntil vi får en ny beskjed. Samtidig vet vi at det er elever som tar videregående opplæring der man må ha sertifikat i yrket. Det var nødvendig å gjøre noe med fraværet, men om dette var det rette å gjøre gjenstår å se, sier studierektor Odd-Ivar Søvik.

Fraværsregelen er et prøveprosjekt fra regjeringen som går over tre år.