– Ny kampflybase kan gi milliardsmell

Kostnadene til den nye kampflybasen på Ørland kan bli tre til fire milliarder høyere enn planlagt. Stortingspolitiker krever alle tall på bordet umiddelbart.

Ørland hovedflystasjon

MILLIARDENE FLYR: Kostnadene ved etableringen av den nye kampflybasen på Ørland ser ut til å øke mer enn antatt.

Foto: Luftforsvaret

Det er over to år siden Stortinget bestemte seg for å legge Norges framtidige kampflybase til Ørland kommune. Forsvarets forum skriver at de har opplysninger som tilsier at kostnadene til den nye kampflybasen kan bli tre til fire milliarder høyere enn den opprinnelige rammen på fem milliarder kroner.

Sjef for Forsvarsstaben, Erik Gustavson innrømmer overfor Forsvarets forum at den nye kampflybasen vil bli dyrere enn antatt.

– Det er Forsvarsbygg beregninger for de nye anleggene vi forholder oss til. Med QRA-basen på Evenes skulle den nye kampflybasen koste litt over fem milliarder kroner. Men vi visste at det ville komme milliarder på toppen som ikke ligger direkte inne i etableringen av basen.

– Alvorlig

Jan Arild Ellingsen

DÅRLIG FORARBEID:– Forarbeidet har trolig vært for dårlig dersom nye krav til utstyr og sikring gjør dette dyrere, sier Jan Arild Ellingsen (Frp).

Foto: NRK

Forsvarsstaben har inntil nå ikke ønsket å gå ut med de økonomiske utfordringene på Ørland.

– Saken har vært unntatt offentlighet fordi vi bare opererte med forslag. Vi har overfor departementet kommet med fire-fem alternativer for hvordan vi løser dette. En mulighet er selvfølgelig å ønske seg mer penger, en annen kan være å finne smartere løsninger for vedlikehold ved å samle det på ett sted i stedet for å ha det spredt på basen som i dag, sier Gustavson til Forsvarets forum.

Stortingsrepresentant og tidligere medlem av Forsvarskomiteen, Jan Arild Ellingsen (Frp) mener en eventuell kostnadsøkning vil være alvorlig.

– Påstander om at Ørlandsløsningen kom til å bli dyrere enn antatt har blitt avvist av nåværende- og forrige statsråd. Det viser seg at Stortingets informasjon sannsynligvis ikke er riktig, og at vedtaket i 2012 er fattet på feil grunnlag, sier Ellingsen til NRK og legger til:

– Hvis tallene er riktige og de blir verifisert av Forsvarsdepartementet, har vi en alvorlig sak på gang, mener han.

– Legg fakta på bordet

F-35

DYRT: Skjerpede krav til de nye F-35 kampflyene er en av årsakene til at kostnadsrammene til den nye kampflybasen på Ørland ligger an til å ha sprukket med milliarder.

Foto: HANDOUT / Reuters

Sikring av stasjonen og de nye kampflyene, generell økt kvadratpris på nybygg og lengre rullebane er noen av årsakene til pengeslukene.

– Forarbeidet har trolig vært for dårlig dersom nye krav til utstyr og sikring gjør dette dyrere. Krav til sikring av F-35 har man vært kjent med, hvis de nå har endret kravene er det en tilleggskostnad, og da syns jeg at man bør legge alle fakta på bordet med en gang, sier Ellingsen.

Stortingsrepresentanten stilte i november et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide om hvor stort avviket på Ørland ville bli i forhold til de overslagene Stortinget ble forelagt for noen år siden.

Når NRK ber om svar på økte kostnader for Ørland og utspill fra Ellingsen viser Forsvarsdepartementet til et skriftlig svar fra forsvarsministerer fra november.

– Under utredningsarbeidet er det blitt klart at kostnaden for enkeltelementer i beregningsgrunnlaget er noe større enn tidligere antatt. Reguleringsplanen for basen er ikke endelig vedtatt, og konsekvensene av planen er dermed heller ikke endelig klarlagt, skriver forsvarsministeren i sitt svar til Ellingsen.

Eriksen Søreide vil komme tilbake til Stortinget med en mer omfattende redegjørelse for kostnadsbildet ved etablering av kampflybasen i løpet av våren 2015.

– Politisk bråk

Ellingsen mener forsvarsministeren må tenke nøye igjennom informasjonen hun har gitt Stortinget.

– Det siste hun trenger er å få en sak der det kan se ut som om at Stortinget ikke har fått all nødvendig informasjon. Slike ting blir det fort politisk bråk av.

– Hva sier dette om prosessen som førte til at Bodø i sin tid tapte kampen om kampflybasen?

– Hvis det er noe jeg har lært i mine fire år i forsvarskomiteen, er det at de er sabla gode til å ha kontroll og selektive i hvilken informasjon de velger å gå ut med. Da får man slike saker som denne der nye opplysninger kommer frem, som viser at ting ofte blir dyrere enn planlagt.