NRK Meny
Normal

– Nord-Norge mer viktig for Norge enn noensinne

– Nord-Norge er svært viktig for landet, og veksten i landsdelen er høyere enn i resten av landet. Det sa statsminister Erna Solberg da hun la fram regjeringas nye nordområdestrategi i Bodø.

Erna Solberg

– Landsdelen kommer til å ha en avgjørende rolle for den omstillingen Norge står overfor, sa statsminister Erna Solberg.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Statsminister Erna Solberg (H) hadde tok fredag med seg tre andre statsråder til Bodø for å lansere strategien. Den lister opp grep som alt er satt i gang og peker ut hva regjeringen har tenkt å satse på videre.

– Landsdelen kommer til å ha en avgjørende rolle for den omstillingen Norge står overfor. Det er avgjørende at vi lykkes med å skape fortsett vekst i nord. Norge trenger Nord-Norge mer enn noensinne.

Tidligere nordområdemeldinger og strategier har egentlig lagt hovedvekten på de vi kaller en litt for utvidet form for utenrikspolitikk, mener statsministeren.

– På dette området er det lagt et godt grunnlag. I denne strategien vil regjeringen gi større plass til de innenrikspolitiske sidene av nordområdepolitikken. En helhetlig tilnærming er nøkkelen for å skape fortsatt vekst i nord, sier Erna Solberg.

Stor vekst

Solberg la vekt på at veksten i Nord-Norge allerede er sterkere enn i resten av landet, og at fortsatt vekst her blir viktig for hele landet.

– Sjømat, petroleum, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. Regjeringen presenterer nå en strategi for hvordan vi kan sikre ytterligere vekst. Det er de som bor i nord som vet best hvordan dette potensialet utløses. Nordområdepolitikken utvikles derfor i samarbeid med næringsliv, institusjoner og folkevalgte i nord, sier statsminister Solberg.

Finnmarkingen Bakke-Jensen tok i sitt innlegg opp den manglende kvaliteten på skoler i Nord-Norge. Elever i Båtsfjord må få den samme skolegangen som elever i Bærum, lovet statsråden, som tidligere har vært ordfører i nettopp Båtsfjord.

Et av tiltakene det vises til er delvis ettergivelse av studielån for lærere, som tar femårig utdannelse fra høsten av, som kunnskapsdepartementet gjorde kjent i mars.

Håper på større fokus på folk

– Kjernen i nordområdepolitikken er en god og frisk befolkning. Det betyr at vi ikke bare kan være populære blant den eldre garde, sier Erlend Bullvåg som er dekan på Handelshøgskolen ved Nord Universitet i Bodø.

Erlend Bullvåg
Foto: Ola Hellnes / NRK

I formiddag er han til stede når statsminister Erna Solberg kl. 10.30 presenterer regjeringas nordområdestrategi på Stormen bibliotek i Bodø. Sammen med henne er også utenriksminister Børge Brende, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og EØS- og EU-minister Frank-Bakke Jensen.

En strategi Bullvåg håper inneholder et større fokus på dem som bor i nord.

– Vi må dreie litt av innsatsen fra forskning på klima og naturressurser til hvordan menneskene i Nord-Norge skal utvikle seg og hva slags næringsutvikling vi skal ha i framtida, sier Bullvåg.

Han viser til de siste befolkningsprognosene fra Statistisk sentralbyrå som ikke er noen lystig lesning, sett med nordnorske øyne.

Her går det fram at mens det viser at det i Oslo er det ventet en befolkningsvekst på 40 prosent de neste 15 åra, vil Nordland og Finnmark kun få en vekst på 7 prosent. Det er lavest i landet.

– Det aller viktigste er å finne ut hvordan samfunnet hvordan vi kan skape de attraktive nye jobbene. Hvis vi ikke klarer det, vil vi se at folk fortsetter å foretrekke å bo i Oslo.

Vil ha eget senter for samfunnsutvikling

Bullvåg mener at dersom Norge skal lykkes i nord, må en stor del av samfunnsutviklinga også ledes herfra. Han håper derfor at nye nordområdestrategien åpner for å etablere et eget senter ved ett av universitetene som skal fokusere nettopp på samfunnsutvikling.

– Vi må sjøl som samfunn utvikle oss. Vi kan ikke regne med å bli utvikla av noen som vet bedre enn oss. Det er vi som er her oppe som kan sette dette på spissen. Vi må lage kunnskapen og få den ut i samfunnet. det er viktig for Nordland, Troms og Finnmark, men også for de i sør der man skal forstå hvordan man kan bruke Nord-Norge godt.