NRK Meny
Normal

– Nordnorsk leverandørindustri har ikke fått annet enn glassperler

En ny type kontraktsform kan bety flere lokale ringvirkninger i olje- og gassnæringen, mener industrikoordinator i Statoil Nord-Norge, Astrid Foyn Bruun. Arve Ulriksen i Mo industripark er skeptisk.

Driftssjef Arve Ulriksen Elkem Salten

– Nordnorsk leverandørindustri har ikke fått annet enn glassperler, mener administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo industripark.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

I går ble det kjent at oljeservicebedriften Wasco i Mo i Rana får likevel ikke nyte godt av arbeidet som skal gjøres med Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Isteden velger Wasco å tildele oppdraget til selskapets anlegg i Malaysia.

Statoil har tidligere fått kritikk for at de ikke levere nok lokale ringvirkninger. Men Statoil ønsker mer lokal styring av vedlikeholdsoppdrag, ifølge industrikoordinator for Statoil i Nord-Norge, Astrid Foyn Bruun.

– Strategien er at de lokale driftsorganisasjonene ved de vel 40 installasjonene til Statoil om noen år også skal kunne tildele oppdrag inn vedlikehold og modifikasjon, sier hun til NRK.

Før nyttår skal vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter til Statoils mer enn 40 installasjoner tildeles. Kontrakter som så langt har vært skreddersydd for de store leverandørene innen bransjen.

– Geografi blir viktig

Astrid Foyn-Bruun, ny industrikoordinator i Statoils Nordområde Initiativ.

Industrikoordinator for Statoil i Nord-Norge, Astrid Foyn Bruun jobber fra Harstad.

Foto: Gunnar Lund, Kunnskapsparken Nord

I beste fall kan lokale verkstedbedrifter bli underleverandør til de store. Men ettersom det om dagen ikke er flust med oppdrag, frykter mange at de store leverandørene har nok med å fylle egne ordrebøker, og at lokale bedrifter da vil bli skviset. Med en ny kontraktsform hvor driftsorganisasjonen for hvert felt får mer å si, kan det ende med at flere lokale leverandører vil bli valgt.

– Geografi spiller inn. Det å være lokalisert i nærheten av oppdraget vil noen gang vøre en fordel. Da vil nærhet veie tungt på vektskålen. Vi tror at det meste av nye funn finnes i nord. Da må vi ta med oss industrien oppover etter hvert som vi får økt aktivitet, sier Astrid Foyn Bruun.

I løpet av de neste to årene går man fra tre felt i drift i Nord-Norge til fem felt. Og et sjette felt når Johan Castberg forhåpentligvis kommer.

– Glassperler

– Da blir det en dobling av aktiviteten. Da blir det naturlig at det kommer flere ordre og oppdrag til en konkurransedyktig leverandørindustri i Nord-Norge, sier industrikoordinator i Statoils nordområdeinitiativ.

Administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo industripark kaller de regionale og lokale ringvirkningene for «glassperler til nordnorsk industri»?

– Jeg er ikke enig i det. Det har vært levert kontrakter for mange hundre millioner kroner. Det er ikke riktig å kalle det for glassperler. I tillegg er det bygget opp en kompetanse som leverandørindustrien vil nyte godt av når driftskontraktene skal tildeles, sier hun.

Skeptisk

Administrerende direktør i Mo industripark Arve Ulriksen mener Statoil har gjort altfor lite med å bryte ned gamle strukturer.

– Nordnorsk næringsliv så langt ikke blitt tatt med i det gode selskap. Skal bedriftene på Helgeland få forutsigbarhet, må vi komme inn i driftsfasen og ikke i utbyggingsfasen. Det er for kortsiktig, og vil ikke gi varige leveranser, sier han.

Han liker det han hører om en framtidig strategi, men mener Statoil har en lang veg å gå.

– Vi har lenge ventet på at de skulle lage systemer som bryter opp gamle kontraktsstrukturer. Vi ser at det ligger en viss vilje bak til å få ting til å fungere for å oppnå større regionale ringvirkninger.

– Men det blir framstilt som om det er blitt skapt mye lokalt. Det stemmer ikke, sier Ulriksen.