Hopp til innhold

– Ola Borten Moe lurer Nord-Norge

Oljenæringen vil gi knappe 1.100 nye arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen, viser rapporten oljeminister Ola Borten Moe (Sp) la fram i Svolvær i dag. – Jeg tror hele Nord-Norge føler seg lurt i dag, sier Silje Lundberg i Natur og Ungdom.

I dag ble døra åpnet for en ny kamp om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen da olje- og energiminister Ola Borten Moe fortalte hva som blir konsekvensene ved å åpne for leting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Sentralt står spørsmålet om arbeidsplasser. De mest optimistiske anslagene tilsier at en full åpning av nordområdene for oljeindustrien vil gi mellom 13.000 og 37.000 arbeidsplasser og en verdiskaping på mellom 26 og 55 milliarder kroner. Bare 1.100 av disse arbeidsplasser vil ligge i Nord-Norge.

Vil ikke ha talldiskusjon

Ola Borten Moe i Svolvær

– Det som skjer i dag vil starte et nytt politisk ordskifte, sier ola Borten Moe til forsamlingen i Svolvær i dag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sp-statsråden mener det er viktig å ikke henge seg opp i tall når ringvirkningene uansett vil bli positive.

– Dette er ikke anledningen til å gjøre dette til en talldiskusjon om 400 eller 4.000 arbeidsplasser. Det er helt åpenbart at dersom man åpner for olje- og gassaktivitet, og man gjør funn, vil dette føre aktivitet med seg også på land. Det er bare å ta en biltur på Vestlandet, så ser man det, sier Moe til NRK.

– 4000 på det meste

Analysebyrået Menon har i den ene rapporten fokusert på status for næringsliv og samfunnsliv i Nordland og Troms. I den andre rapporten er en ringvirkningsstudie av hva som vil følge av olje- og gassleting og utbygging i området. Det er her antall nye jobber er beskrevet.

– I de mest instense fasene vil utbyggingen vi over 4000 ansatte. Det vil gi et betydelig innslag i næringslivet i regionen. Men alt avhenger av hvor man får ilandføring og hvor driftsorganisasjonene blir organsert og i hvilken grad man samlokaliserer dette, sier Leo A. Grünfeldt i Menon.

– Lurer Nord-Norge

Ola Borten Moe i Svolvær

Ola Borten Moe er på plass i Svolvær fredag morgen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Flere naturvernorganisasjoner mener Olje- og energiminister Ola Borten Moe ikke prioriterer å sørge for arbeidsplasser.

Hadde jeg vært ordfører i Nordland, ville jeg spurt hvor pokker alle arbeidsplassene jeg er blitt lovet, er blitt av. Til og med, med ilandføring kan regionen ende opp med å få kun 400 arbeidsplasser i året. Det er et ganske annet bilde enn det Helge Lund tegnet opp da han lovet 4000 årlige arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og på Helgeland. 2000 av dem skulle komme i Lofoten og Vesterålen, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Hun mener hele landsdelen er ført bak lyset i dag.

– Oljeselskapene vet akkurat hvilke knapper de skal trykke på hos ordførerne. Jeg fatter ikke hvordan de er villige til å sette arbeidspalsser innen fiskeri og turistnæring på spill for dette, sier hun.

Hun legger til at den nye kunnskapen som blir lagt fram i dag neppe får henne til å endre mening om oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Det blir sagt av miljøbevegelsen frykter kunnskap. Det stemmer ikke. Man regjeringen må lytte til hele kunnskapen, ikke bare den som passer best. Jeg er redd for er at fokus i dag blir utelukkende på de arbeidsplassene som kan komme. Det må jo komme fram noe om konsekvensene for fiskeri og reiselivsnæringa, sier hun til NRK.no.

Ruster seg i Stavanger

Mens mange nordlendinger slikker så i dag, er det desto større glede i Stavanger. Oljekåte vestlendinger ligger ikke på latsiden når Nord-Norge blir oljelandsdel. Nå planlegges flere tusen boliger i Rogaland, som skal gå til ansatte i oljebransjen – i Nord-Norge.

– Nå må vi se på hva som er landets beste. Det å utvikle petroleumsressursene nordover er en vesentlig del av olje- og gass nasjonen Norge sin fremtid. Stavanger har mye kompetanse som vil bli viktig for nordlendingene, sa administrerende direktør Jan Soppeland i selskapet «Greater Stavanger» til NRK for en måned siden.

Han avviser at Stavanger er grådig, og beroliger nordlendingene med at regionen vil dele på godene. Som eksempel nevner han at det skal opprettes en direkte flyrute mellom Stavanger, Norges oljehovedstad, og Nord-Norge.

– Det blir et viktig skritt på veien i dette arbeidet, sier han.

– Nytt politisk ordskifte

– Det som skjer i dag vil starte et nytt politisk ordskifte, sa Ola Borten Moe til forsamlingen i Svolvær i dag.

Han legger fram en hovedrapport og 20 underrapporter om virkningene av en eventuell oljeleting utenfor Lofoten.

Det dekker blant annet mulige ringvirkninger dersom det åpnes for oljeutvinning i havet utenfor Lofoten og Vesterålen. Resultatene fra kunnskapsinnhentingen kan brukes dersom regjeringen går videre med en konsekvensutredning om oljeutvinning i området.

To scenarier

Oljedirektør Bente Nyland i Oljedirektoratet (OD) forteller at rapportene legger til grunn to ulike aktivitetsnivåer, og dermed to ulike prognoser for hvor mange nye jobber oljen vil gi.

– Ett ved et høyt aktivitetsnivå og ett ved et lavt aktivitetsnivå, og utgangspunktet er i hva vi tror befinner seg av olje og gass under havbunnen.

Hun tror det vil bli gjort rundt til sammen 20 funn i dette området, og at de fleste vil være oljefunn.

– Det er 95 prosent sannsynlighet for at det finnes olje og gass for minst 180 milliarder kroner, og fem prosent sjanse for at ressursene kan være verdt 1.520 milliarder kroner, sier hun.

– Nordland VI er den mest lovende blokken sett ut fra de kunnskapene vi har i dag. Her starter letingen i 2015, og man regner med at det vil være gjort åtte funn innen 2024, sier hun.

Hun sier det er en vanskelig øvelse å spå om framtiden.

– Mitt viktigste budskap er at det handler om å se hvilke muligheter som ligger på sokkelen for Nordland og Troms. Dette er ikke sannheten, den ligger sannsynligvis et sted mellom. Noen vil mene at vi kanskje er vel konservative i våre anslag, og den eneste måten å avklare dette på er å bore brønner, sier oljedirektøren til NTB.

Oljedirektoratet har også sett på de tekniske utbyggingsløsningene. Det er tatt høyde for ett landanlegg i Lofoten, ett LNG-anlegg og et røranlegg. Direktoratet har også sett på hvilke tekniske løsninger som best egner seg i disse havområdene.

– Alt dette av henger av hvilke funn vi gjør. Men sikkerhet, hensyn til miljø, avstand til land, vær- og bølgeforhold spiller inn, sier Nyland.

– Noen vil hevde at OD er vel konservative i sine anslag. Den eneste måten å finne ut av det er å bore brønner, sier hun.

Flere tusen nye jobber

I går ble det kjent at en full åpning av nordområdene for oljeindustrien vil gi mellom 13 000 og 37 000 arbeidsplasser og en verdiskaping på mellom 26 og 55 milliarder kroner.

Rapporten, som er laget av Menon Business Economics for Olje- og energidepartementet (OED), slår fast at en åpning for oljeboring i blant annet Lofoten, Vesterålen og andre områder i nord vil gi mellom 400 og 1 100 nye arbeidsplasser i snitt per år.

Den gjennomsnittlige økningen i regional verdiskaping vil ligge på mellom 800 millioner og 1,6 milliarder kroner avhengig av om man legger et lavt eller høyt sysselsettingsnivå til grunn.

Det er allerede bestemt at det ikke skal gjøres noen konsekvensutredning i inneværende stortingsperiode. Det skal heller ikke lyses ut blokker i området som har fått betegnelsen Nordland VI. Høringsfristen er satt til 28. februar neste år.