– Nord-Norge er bedre enn Sør-Norge på forberedelser til uvær

Ekstremværet "Ylva" har blåst gjennom Nord-Norge, og tatt seg frihet til å ommøblere på landsdelen vår. – Det er godt vi er gode på forberedelser, sier ordfører i Nesna.

Låven på Herset

På Herset i Nesna kommune ble en låve totalskadet av ekstremværet Ylva.

Foto: Hans Petter Sørensen

I Nesna kommune i Nordland, ble julegrana festet med tau slik at den ikke skulle bli blåst vekk som følge av ekstremværet.

Julegrana på nesna

Slik festet uteseksjonen i Nesna fast julegrana.

Foto: Hans Petter Sørensen

Det var uteseksjonen som er en del av teknisk avdeling i kommunen som festet fast det kjente og kjære juletreet.

– Første søndag i advent har vi julegrantenning og så går vi rundt treet. Mange i kommunen har minner om juletreet som barn, og det er viktig å beholde tradisjonen. Jeg vil takke gutta som tjora det fast, sier Ordfører i Nesna. Hanne Davidsen.

– Nord-Norge er uvanlig godt forberedt på vinterstormer

Hus har mistet tak, postkasser har byttet adresse og lyktestolper har blitt røsket opp av bakken som følge av uværet.

Selv om det kan virke som om hele landsdelen ble blåst av banen, forteller kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet IF, Sigurd Clementz at nordlendingene taklet dette bra.

–Tradisjoner, byggeskikker og måten man forbereder seg på ligger litt i folkesjela i Nord-Norge. Det å fortøye båten riktig, samle inn eller spenne ting fast ute er slik som folk i Nord-Norge gjør helt automatisk, sier Clementz.

Kommunikasjonsrådgiveren sier at antall skader ofte er overraskende små i Nordland, Troms og Finnmark etter slike hendelser. Han mener det kan ha med at nordlendingene er vant til å hanskes med vær.

Se når Ylva blåser taket av skolen:

Taket på Bjarnetjønna barneskole måtte gi tapt til «Ylva»

På Bjarnetjønna skole tok «Ylva» med seg deler av taket, samtidig som klasse 7B satte inne og fulgte med. – Det opplevdes litt dramatisk. Elevene ropte mens det pågikk, men vi flirte av det etterpå, forteller lærer Tom Gjerstad til NRK.

– Bedre enn de «i sør»

Ekstremværet Ylva delte landet i to da Nordlandsbanen og E6 var stengt på flere steder. Dersom like mange veier hadde vært stengt i sør, tror beredskapssjef hos fylkesmannen i Nordland, Karten Steinvik, at det hadde blitt mer styr.

– Befolkningen nordpå er nok litt mer forberedt enn i sør på at uvær kan medføre stengte veier, at strømmen ryker og at flyene står og båtene ikke går, sier Steinvik.

Gran blåst over E6 i Sørfold

Ei gran blåste over E6 i Sørfold. Den ble raskt ryddet til side slik at veien ble åpnet igjen. Flere trær ble blåst i veien i Nord-Norge på grunn av ekstremværet

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Skader for flere millioner

Storm i småbåthavna i Fauske

Flere fritidsbåter har blitt fylt med vann som følger av ekstremværet Ylva.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Selv om nordlendingene har vært godt forberedt har det ikke vært mangel på skader etter ekstremværet "Ylva".

Forsikringsselskapet IF har så langt registrert 67 bygningsskader i privat sektor i Nord-Norge. Clementz tror rundt halvparten kommer fra Nordland, og sier Fauske og Sandnessjøen peker seg ut som stedene med flest skader.

– Så langt er det meldt om skader for flere millioner, og tallet kommer til å stige utover dagen og over helgen, sier Clementz.

  • Les alle oppdateringene fra ekstremværet her.