– Veimilliardene til Vestlandet gjør at Nord-Norge blir veitaper

Storsatsinga på fergefri vei langs hele kysten fra Stavanger til Trondheim, skaper usikkerhet om hva som blir igjen til veibygging i nord. – Nord-Norge vil havne i bakleksa, mener både Frp, SV og Ap i nord.

Kenneth Svendsen

– Jeg vil gratulere vestlendingene med en godt utført jobb, men vi skal huske på at vestlendingene selv må betale regninga. Det er jo bompenger som skal finansiere hele regninga, sier Kenneth Svendsen (Frp).

Foto: Frp

Det store spørsmålet i Nord-Norge etter nyheten om en fergefri vei langs hele kysten fra Stavanger til Trondheim til 150 milliarder kroner, er hvor mye som blir igjen til Nord-Norge.

– Det er på tide at vi begynner å snakke om fergefri E6 i dette landet. Vi har en nattestengt E6 gjennom Tysfjord, og nå må vi sette i gang med å bygge ut denne strekninga, sier stortingsrepresentant Kenneth Svendsen i Frp.

Svendsen sier at Frp i flere år har lagt inn utbygging av fergefri E6 i sitt alternative statsbudsjett flere år på rad. Frp-drømmen i nord er en trefelts E6 med fartsgrense på 90 kilometer i timen.

– Veibygging er en viktig kampsak for oss og årsaken til at jeg stiller til valg. Jeg vil bygge veier for de pengene vi betaler i bil- og veirelaterte avgifter.
Dersom Fremskrittspartiet kommer til makta etter høstens stortingsvalg, er veibygging, kan jeg love velgerne at vi skal satse på vei, sier Kenneth Svendsen til NRK.no.

– Nord-Norge vil havne i bakleksa

Pia Svendsgaard

Fylkesrådsleder Pia Svendsgaard (Ap) i Troms.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Fylkesrådsleder Pia Svendsgaard (Ap) i Troms tror Nord-Norge måtte stille bakerst i køen når samferdselsmidlene skal fordeles de neste årene.

– Jeg er redd for at vi kommer til å havne i bakleksa igjen. Samtidig skal vi huske på at en viktig grunn til at det satses på Vestlandet er den store viljen hos vestlendingene til å betale bompenger, sier hun.

– Vi vil få det beintøft

SV var imot veibakken i vest, og stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen for SV i Nordland sier nyheten vi fikk torsdag er dårlig nytt for Nord-Norge.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Dette er ei prioritering av veibygging på Vestlandet. Nord-Norge kommer til å få det beintøft i årene framover for å få sin del av samferdselsbudsjettene, sier han.

Han tror ikke at Frp sitter på nøkkelen for mer veibygging i nord.

Geir Ketil Hansen, stortingspolitiker SV

Stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen for SV i Nordland.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Dersom Fremskrittspartiet får det som de vil blir all veibygging finansiert over statsbudsjettet. Det vil komme på toppen av ei storstilt jernbanebygging som nå er påbegynt rundt østlandsområdet i størrelsesorden 170 milliarder kroner. Det er ikke særlig realistisk at det vil gi mer penger til Nord-Norge, sier han.

Hansen mener det finnes lyspunkter for den nordlige landsdelen.

Landsdelssamarbeidet smuldra bort

– Det er ikke slik at ikke Nord-Norge får nye. Det er bevilget penger til Hålogalandsbrua og E6 på Helgeland. Men det er en kjensgjerning at det bevilges veldig lite penger til jernbanen i nord. Vi sliter med å få penger til et par krysningsspor på Ofotbanen.

Hansen mener at politikkene i nord også har seg selv å takke for at Nord-Norge ikke framstår som en enhet – slik regionen Vestlandet har klart.

– Nord-Norge taper også på at landsdelssamarbeidet havarerte. nå opptrer Troms for seg, Finnmark for seg og Nordland for seg. Det i seg selv er en politisk svekkelse av Nord-Norge.

– Hva blir det neste, skolene?

Kenneth Svendsen mener uansett at det er statens ansvar å bygge veier i Nord-Norge.

– Det vestlendingene gjør er at de kjøper seg vei. Frp mener at det ikke er bilistene som skal betale. Staten håver inn milliarder i avgifter på bilistene. Hva blir det neste? Skal vi begynne å betale egenandeler for å betale nye skoler også? Dette er en økt skattlegging av befolkninga, mener Svendsen.

Er du villig til å betale bompenger for å få bedre veier i Nord-Norge?