Hopp til innhold

– Nødvendig med tiltak mot Russland

Den russiske importstansen av norsk fisk kom som en reaksjon på straffetiltakene Norge og EU innførte mot Russland. – Norges tilslutning var nødvendig, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende blir ønsket velkommen av rektor pål Pedersen og Frode Mellemvik

VELKOMMEN: Utenriksminister Børge Brende blir ønsket velkommen av rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland og leder Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Norge sluttet seg i går til EU og USAs sanksjoner mot Russland, som ble innført på bakgrunn av situasjonen i Ukraina.

Den norske tilslutningen var nødvendig, mener Brende.

– Det vi opplever i Europa i dag er en situasjon vi ikke har sett siden 1945. Et europeisk land har tatt en del at et annet europeisk land. De restriktive tiltak som Europa og USA har valgt å gjennomføre, og som Norge har sluttet oss til, er en reaksjon på et folkrettsbrudd vi ikke kan akseptere, sier utenriksministeren til NRK.no.

– Så da er du villig til å ofre norsk laksenæring og sildenæring?

– Det er å snu problemstillingen helt på hodet. I hjertet av Europa står vi over folkerettsbrudd. Vi kompromisser ikke på våre prinsipper i Norge, sier Børge Brende.

Permitterer ansatte

Nå gjenstår det å finne gode løsninger for fiskerinæringen i Norge, som rammes hardt av den russiske importstoppen. Få timer etter at Russland stengte grensen, stengte sildefabrikken Lofoten Viking produksjonen, og permitterte rundt 40 ansatte, skriver Dagens Næringsliv i dag.

– Dette arbeidet tar vi på høyeste alvor. Vi er inne i en god dialog med fiskerinæringa om hvordan vi skal takle de umiddelbare problemene som har oppstått som følge av den russiske embargoen. Det som imponerer meg er at næringa forstår og aksepterer regjeringens holdning, sier utenriksministeren.

Det ble eksportert sild og lodde fra Norge til Russland for nesten en milliard kroner i fjor. Rundt 25 prosent av den norske sildeeksporten, og over 40 prosent av loddeeksporten, gikk i 2013 til Russland.

Brende minner likevel om at 70 prosent av den norske eksporten generelt går til Europa – ikke til Russland.

– Det viktigste markedet for norsk sjømat er Frankrike og Polen. Det finnes andre eksportmarkeder for norsk fisk. Vi må se på de markedene som nå åpner seg, sier han til NRK.no.

Børge håper at sanksjonene både fra russisk og europeisk side ikke blir langvarige.

– Jeg håper vi snarest mulig kan finne politiske løsninger i de østlige delene av Ukraina. Det er lovløse tilstander der nå. Dersom vi får på plass en våpenhvile, kan vi få til fred i Ukraina. Dersom det skjer er ikke grunnlaget for sanksjonene lenger til stede.

Åpnet universitetsåret

Utenriksminister Børge Brende i Bodø

Utenriksminister Børge Brende kom tirsdag til Bodø for å delta i åpningen av det akademiske året ved Universitetet i Nordland.

Foto: Einar Breivik / NRK

Utenriksminister Børge Brende kom tirsdag til Bodø for å delta i åpningen av det akademiske året ved Universitetet i Nordland.

Det er over 300 russiske studenter ved universitetet. Disse ble ønsket spesielt velkommen av utenriksministeren i dag.

– Jeg endret på talen min for å understreke at alle studentene fra de 60 ulike nasjonene som studerer her er velkommen. Spesielt gjelder dette de russiske og ukrainske studentene. Det er spesielt viktig for meg å sende et signal om at universitets- og forskningssamarbeid mellom øst og vest som er bygd opp gjennom 25 år, skal videreføres. Det skal til og med styrkes, sier Brende.

Brende skal også ha møter med aktører fra lokalt næringsliv, lokale myndigheter og organisasjoner.

Førstkommende torsdag skal det være et møte mellom fiskerinæringen og Fiskeridepartementet, hvor det lanseres forslag til tiltak som kan kompensere at næringa er utestengt fra det viktige russiske markedet.