– NH90 krever mer vedlikehold enn først antatt

Tidligere vedlikeholdssjef i Forsvaret mener kystvaktens nye helikoptre krever langt mer vedlikehold enn først antatt.

NH90

NH90-helikopterne er planlagt levert i endelig versjon fra slutten av 2017.

Foto: Nils Mehren / NRK

I går fortalte Kyst og Fjord at de nye kystvakthelikoptrene er et vanvittig pengesluk og ikke leverer det de skal. 16 år etter at kystvakthelikoptrene ble bestilt, har de fortsatt ikke vært i operativ bruk av Kystvakten.

Utsettelsene har vært mange og nå advarer den tidligere vedlikeholdssjefen på Bardufoss Flystasjon om at man må være forberedt på mer tid og penger til vedlikehold enn planlagt.

– Jeg sa for flere år siden at vedlikeholdspresset på NH90 ville bli enormt, og at vi ville være nødt til å produsere ti nye NH90-teknikere hvert år i ti år framover, dersom vi skulle kunne levere de foreskrevne flytimene. Få trodde meg, men nå er det akkurat der vi er, sier Jan-Terje Jakobsen til Kyst og Fjord.

Ny teknologi

Den pensjonerte vedlikeholdssjefen hevder NH90-helikoptrene til å begynne vil kreve opp mot 50 vedlikeholdstimer per time de er i lufta. Han legger til at antallet timer vil kunne gå noe ned, etter hvert som man blir bedre kjent med helikoptertypen.

Jakobsen har selv vært med i prosjektet med innføring av de nye helikopterne, og trekker fram flere punkter for sine anslag.

– Alle nye flymaskiner i dag, og spesielt helikopter med til dels ny teknologi på mange måter, er dyrere enn de gamle systemene. Det går på inspeksjonintervall, rutiner rundt det tunge vedlikeholdet og et samspill mellom dette, forteller han til NRK.

Ifølge Jakobsen tilsvarer antallet vedlikeholdstimer 75.000 til 100.000 kroner for én time i lufta.

– Kjent med utfordringene

Spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet forteller at de følger nøye med i utviklingen av vedlikeholdsbelastningen for helikoptrene.

– Gjennom driftserfaring fra de første NH90-helikoptrene som Forsvaret har mottatt i en foreløpig versjon, er Forsvarsdepartementet kjent med at NH90 så langt har vært mer vedlikeholdskrevende enn først planlagt, sier hun, og fortsetter:

– NH90 i endelig versjon er planlagt levert fra slutten av 2017. Første kystvaktfartøy startet flyoperasjoner med NH90 til havs sommeren 2017. Aktiviteten vil øke fremover i takt med tilgjengeligheten på operative NH90-helikoptre.

Forgjengeren gikk ut på dato

Fram til 2014 kunne Kystvakten bruke Lynx-helikoptrene, men da hadde Lynx allerede vært gjennom to levetidsforlengelser og måtte utfases. Årsaken var ifølge Forsvarsdepartementet både alder og mangel på reservedeler.

Etter at det siste av de gamle Lynx-maskinene ble utfaset i slutten av desember 2014, har kystvakten vært uten operativt helikopter.

Tidligere denne måneden ble også en rekke av Forsvarets Bell-helikoptre satt på bakken etter en hendelse med en av maskinene.

Forsvaret har ikke ønsket å svare på hvor mange helikoptre det er snakk om.

– Vi kommenterer aldri antall, men det er viktig for meg å presisere at vi fortsatt har flere Bell-helikoptre som er operative og som står i beredskap, og som gjør de oppgavene vi utfører daglig, sa kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret til NRK tidligere denne uken.

NH90
Foto: Kystvakta