– Nedlegging og kutt i støtteordninger og romindustri vil ramme hardt

Andøy mister flere hundre jobber når flystasjonen legges ned. Samtidig kutter regjeringen både i regionale omstillingsmidler og i overføringene til romindustrien. – Kuttene vil ramme Andøy Space Center, sier direktøren.

Nordlyset møter laserstrålene fra Alomar på Andøya

VIL RAMMES: En nedleggelse av flystasjonen på Andøya vil få store konsekvenser for Andøya Space Center, sier direktør Odd Roger Enoksen. Alomar-observatoriet (bildet) er en del av Andøya Space Center.

Foto: Kenneth Pettersen

Et klart flertall på Stortinget valgte tirsdag kveld å legge ned flystasjonen på Andøya.

Odd Roger Enoksen

– Aktiviteten fra våre allierte er blitt stadig større, og 2016 blir det travleste året vårt noensinne. Men det kunne vi neppe fått til uten å ha en operativ flystasjon som nærmeste nabo, sier Odd Roger Enoksen-

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

20 prosent av de sysselsatte i kommunen med 5.000 innbyggere blir rammet av nedleggelsen. Også romindustribedriften Andøya Space Center og skytefeltet Andøya Test Center, som er svært avhengig av Forsvaret, blir berørt.

– Det vil være et kraftig tilbakeslag for test- og forskningsmiljøet på Andøya når flystasjonen legges ned, sier direktør Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center.

Rammes av flere kutt

I forslaget til årets statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte i norsk deltagelse i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Der ligger det et kutt på 75 prosent i satsingen på de frivillige programmene. I tillegg skal de nasjonale følgemidlene reduseres med 40 prosent.

Enoksen sier det ikke er aktuelt å legge ned Andøya Space Center, men at senteret står i fare for å miste kompetanse på sikt.

– Fra 2018 og utover vil disse kuttene få konsekvenser for oss. De nasjonale følgemidlene skal kuttes fra 24 millioner ned til 15 millioner. I fjor var det søknader totalt sett på 80 millioner kroner. Sjansen for å få uttelling til utviklingsprosjekter vil bli betydelig redusert, sier han.

Kutter i støtteordninger

Knut Petter Torgersen, Nordland Arbeiderparti

Fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

Regjeringspartiene har lovet ekstraordinære statlige midler til Andøya. Utenriks- og forsvarskomiteen har også antydet et kompetansesenter for droner som plaster på såret.

– Det skulle også bare mangle. Det som skjer nå, kan sammenliknes med omstillingen i Rana på 1980-tallet, sier fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen (Ap).

Ifølge Torgersen skal fylkesrådet i Nordland hjelpe Andøy med omstilling så langt det kan. Men regjeringens millionkutt i næringsrettede midler til regional utvikling vil ikke gjøre det enkelt, ifølge fylkesråden.

– 80 millioner kroner i såkalte RDA-midler forsvinner når ordningen avvikles fra neste år. Disse pengene brukes blant annet til omstillingskommuner. I tillegg får Nordland et kutt på 40 millioner i regionale utviklingsmidler.

Fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen (Ap)

I 2017 vil fylkesrådet ha om lag 130 millioner kroner til rådighet.

En god del av disse millionene er allerede bundet opp. Alt i alt vil dette redusere vår mulighet og handlekraft til å hjelpe Andøy. Likevel har kommunen høyeste prioritet fra fylkesrådets side.

– Negativt for Andøy

Direktøren for Andøya Space Center er ikke i tvil om at også disse kuttene vil ramme kommunen lengst nord i Nordland.

– Totalt sett, når man tar med kuttene i de regionale utviklingsmidlene, kutt i følgemidler og ESA-program i tillegg til nedlegging av Andøya flystasjon, er det klart at summen av det er negativt for Andøya Space Center.

Men aller verst rammer nedlegginga av Andøya flystasjon.

Høyre lover penger

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) fra Nordland har forståelse for den vanskelige situasjonen vedtaket setter Andøy-samfunnet i.

– Derfor legges det klare føringer for at vi skal følge opp med omstilling. Andøya Space Center er en svært viktig aktør, ikke bare for Andøy, men også for Forsvaret. Vi skal legges til rette for videre drift her.

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) fra Nordland

Når det gjelder kuttene i de regionale utviklingsmidlene, er dette en omprioritering, ifølge Ebbesen.

– Regjeringen vil heller satse på det næringslivet i nord etterspør, nemlig bedre veier og samferdselsløsninger. Det har vi i aller høyeste grad oppfylt.

Innbyggerne på Andøya samles for å bevare flystasjonen

Innbyggere i Andøy har kjempet en lang kamp for å bevare flystasjonen i kommunen. Forrige tirsdag fikk de beskjeden de fryktet aller mest. Nemlig at Andøy flystasjon skal legges ned.

Foto: John Inge Johansen / NRK