Hopp til innhold

– Nato har presset Russland opp i et hjørne

I to uker øver Norge og åtte allierte land det nordnorske i luftrommet. Forsvarsekspert Tormod Heier mener det kan framprovosere reaksjoner fra Russland.

F 16

Over 100 fly deltar i den nordiske kampflyøvelsen «Arctic Challenge» som ledes fra Bodø Hovedflystasjon.

Foto: Susanne Lindholm / Afp

– Denne øvelsen kan føre til russiske reaksjoner, hvis Russland oppfatter den provoserende. Øvelsen i seg selv er ikke tillitsskapende, sier Tormod Heier. Han er forsker ved Forsvarets stabsskole/høgskole.

I dag kommer Nato-sjef Jens Stoltenberg til Bodø på besøk til sine egne beredskapsfly som er stasjonert i byen. Det skjer mens det svever 100 militærfly fra ni land i den nordiske lufta under øvelsen Arctic Challenge Exercise. Øvelsen er en av de største øvelsene i Europa i år.

tormod heier

Tormod Heier, forsker ved Forsvarets stabsskole/høgskole

Foto: NRK

– Russland er presset opp i et hjørne

Heier mener at Arctic Challenge Exercise kan skape samme reaksjon hos Russland, som øvelsen Joint Viking gjorde tidligere i år. Etter den største øvelsen i Finnmark på nærmere 50 år, beordret Vladimir Putin den russiske marinen til å sette i gang en stor militærøvelse i Arktis.

– For Norge er den allierte øvelsen tosidig. På den ene siden er det viktig at å vise ovenfor Russland at Norge og våre allierte står samlet. Dette virker avskrekkende. Dette må veies mot at denne øvelsen bidrar til å øke spenningen ovenfor Russland og kan føre til økt militarisering i nordområdene, sier Heier.

Russland har allerede delvis svart på Arctic Challenge Exercise med en fire dager lang øvelse, hvor 12.000 soldater og 250 militære fly deltar.

– Russland har blitt presset opp i et hjørne av Nato. Fra Finnmark til Krim er Russland omringet av vestlige allierte. Det må vi ha i bakhodet når vi skal forstå Putins reaksjoner, sier Heier.

– Må ikke bli skremt av russiske reaksjoner

Forfatter og journalist Kjetil Stormark følger det norske forsvaret tett. Han mener Norge ikke må la seg skremme av mulige russiske reaksjoner.

– Vi må gjøre det som er fagmilitært nødvendig for å ta vare på sikkerheten til norske borgere. Denne øvelsen er ingen trussel for Russland. Den er faglig godt begrunnet og er nødvendig for å samkjøre styrkene for de ni landene som deltar, sier Stormark.

Kjetil Stormark

Forfatter og journalist Kjetil Stormark.

Foto: NRK

Han vil ikke spekulere i om det kommer en reaksjon fra Russland, men sier at en mulig russisk reaksjon har til hensikt å spre frykt.

– En reaksjon vil ha element av psykologisk krigføring, hvor de forsøker å skremme oss og dermed påvirke våre beslutninger. Mitt råd i en slik situasjon er å gjennomføre øvelser slik de er planlagt og gjøre det som nødvendig for å ivareta Norges sikkerhet, sier Stormark.