– Nå skjønner jeg hvorfor kalvene mine blir syke

Kalvedødeligheten økte med 200 prosent da Tom Stormo bygde ny fjøs etter retningslinjer fra Mattilsynet. Etter siste dagers medieoppslag, tror bonden at han vet årsaken.

Saltenbonde Tom Stormo i kalvebingen

Før var det sjeldent at bonde Tom Stormo mistet dyr. Nå får mange av kalvene lungebetennelse, blir syke og dør.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Kalver i bingen til Tom Stormi

Kalvene lever på et mykt og tett gummigulv. Urin og avføring samler seg på gulvet, og bonden mistenker at ammoniakkgass gjør dyrene syke.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / nrk

Saltenbonde Tom Stormo bygde ny fjøs i 2012, etter at den gamle var helt nedslitt. Han hadde fokus på at kalvene skulle ha det bra, og at fjøset skulle tilfredsstille alle regler og krav.

– Det var aldri noe sak at vi ikke skulle bygge med tette gulv. Men erfaringene vi har gjort oss i ettertid har vært vonde. For vi har hatt en del problemer med lungesykdommer og dertil dødelighet hos en del av kalvene våre, forteller Stormo.

I det gamle fjøset kunne det gå mange år mellom hver gang han mistet en kalv. Lungebetennelse var svært sjeldent. Nå anslår boden at dødeligheten har gått opp 200 prosent. Flere kalver dør i løpet av et år.

Etter at NRK satte søkelys på problemet med tette kalvegulv og økt dødelighet i nye norske fjøs, skjønte bonden hvorfor spedkalvene hans dør og blir syke.

Det som har kommet fram i media de siste dagene har gitt meg en aha-opplevelse. At det er ammoniakkgass i bingen som gjør kalvene syke. Det virker i mine øyne logisk.

Tom Stormo

Blir liggende i egen avføring

Kravet fra Mattilsynet er at gulvet kalven står på skal være helt tett og varmeisolerende. Stormo har løst dette med et 2,5 centimeter mykt og tett gummigulv.

– Gulvet gjøres rent to ganger i døgnet. Men det blir likevel raskt vått av tiss og avføring, som kalvene så legger seg oppi. Hadde det vært såkalt spaltegulv, som jeg hadde i den gamle fjøset, så ville avfallet rent bort på et øyeblikk.

Bonde Tom Stormo sammen med kalver

– Det frister jo å gå tilbake til den gamle måten. Men slik jeg har bygd det nye fjøset, må jeg inn med gravemaskiner for å slå opp betong og lignende. Det krever større ombygginger, sier Tom Stormo.

Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

Har merket mer sykdom

Veterinær Per Gunnar Karlsen fra Saltdal sier statistikken er ganske klar: Det har blitt betydelig mer sykdom hos kalvene etter at kravet om tette gulv ble innført.

Veterinær Per Gunnar Karlsen fra Saltdal

Veterinær Per Gunnar Karlsen fra Saltdal har merket en formidabel økning i dødeligheten hos kalvene.

Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

– Dette er en utvikling jeg selv har sett, ved at jeg må ut og behandle syke kalver mye oftere enn tidligere, sier Karlsen.

Han mener de som utformer lovverket må ta en nærmere titt på problemstillingen.

– Mattilsynet burde gå tilbake på den rigide tolkninga av regelverket, og tillate folk å ha spaltegulv.

Trosser regelverket

Enkelte bønder trosser bevisst regelverket til Mattilsynet, og begrunner det med hensyn til dyret.

Mattilsynet står på sitt, og krever at gulvene skal være tette. Tregulv med sprekker er ikke godt nok, påpekte seniorinspektør og veterinær Aasa Vigerust på mandag.

– Det er ikke tilfredsstillende med tanken på at det skal være lunt og trekkfritt, sa hun.

– Hva synes du om at flere velger å bryte regelverket?

– Det kommer an på hva du legger i å bryte loven. Det er ikke sikkert måten de har løst det på er optimalt, men med enkle tiltak tror jeg de med god samvittighet kan si at de oppfyller det som er hensikten med forskriften. Nemlig at det skal være god dyrevelferd.

Den nye fjøsen til Tom Stormo

Her ser vi fjøsen til Tom Stormo. Han er ikke alene om å oppleve utfordringer knyttet til kalvedødelighet.

Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK