Hopp til innhold

– Nå begynner fortvilelsen å ta meg

Med voldsom kraft kjørte godstoget inn i reinflokken. Da reineieren kom lå 12 hardt kvestede reinkadaver ligger strødd langs jernbanelinja. – Det var et trist syn, sier Torstein Kappfjell, som har mistet 23 dyr på tre dager.

Reineiere i Vefsn møtte et tragisk syn på Nordlandsbanen etter at 12 rein ble kjørt hjel av et godstog på Rossvollfjellet på grensen mellom Vefsn og Grane onsdag kveld.

– Ikke alle døde. Det finnes nok flere skadde rein som vandrer i området, sier reineieren fortvilet.

– Dyra lå strødd

Torstein Appfjell om reintragedie på Nordlandsbanen

Dyrene lå strødd langs jernbanelinja ved Rossvollfjellet da reineieren kom på befaring i dag.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han er på befaring i området to mil sør for Mosjøen hvor toget kjørte inn i renflokken. Han var også førstemann på stedet tirsdag kveld.

– Dyrene lå strødd på, og toget kom ikke videre. Noen av dyrene var fortsatt i live. Det var en trist jobb å avlive de skadde dyrene, forteller han.

Mistet 23 dyr på tre dager

Mandag mistet han åtte dyr, og søndag tre reinsdyr. Men i går var det verste med 12 dyr.

– Nå begynner fortvilelsen å ta meg. Det er forferdelig at dyrene skal bli ihjelkjørt, sier han til NRK.no.

To omkom i helikopterstyrt

Vraket etter helikopterulykka

OMKOM: Det var Sven-Are Kappfjell (40) og Åke Petterson (62) som omkom i helikopterulykken utenfor Mosjøen 11. januar.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er bare to uker siden reindrifta på Sør-Helgeland ble rammet av ei tragisk helikopterulykke, der 40 år gamle Sven-Are Kappfjell og den svenske piloten Åke Petterson (62) omkom. Flere av reinsdyrene som skulle sankes inn med helikopteret som styrtet er nå kljørt ihjel av godstog på Nordlandsbanen.

– Disse dyrene er de samme som skulle sankes inn på ulykkesdagen, sier Appfjell.

Reineierne som driver på Sør-Helgeland får ikke mye trøst hos stortingspolitiker Tor Arne Strøm (Ap) som mener det er viktig at også reineierne er sitt ansvar bevisst for å unngå store reinpåkjørsler i framtiden.

– Kanskje bør reineierne passe bedre på dyrene sine selv, mener han.

Strøm sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, og nå mener han det kan være på tide å se på nye løsninger for å hindre nye reinpåkjørsler langs Nordlandsbanen.

– Jeg tror det kan være på tide å bruke reingjetere i perioder av året, så dyrene holdes unna toglinja, mener han.

Togforsinkelser

De tragiske reinpåkjørslene fortsetter mens arbeidet med å sette opp gjerder langs skinnegangen på Nordlandsbanen lar vente på seg. Svenskene har hatt suksess med gjerdelegging langs jernbanen, men dette kan bli vanskeligere å gjennomføre i Norge.

Torstein Appfjell om reintragedie på Nordlandsbanen

Reineier Torstein Appfjell ser at det fortsatt er rein i området. Nå vil han prøve å leie helikopter for å flytte reinen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det er fortsatt rein i området hvor reintragedien fant sted. Jernbaneverket har nå innført saktekjøring frem til klokken 06 i morgen tidlig området. Dersom det fortsatt er fare for rein, kan perioden bli utvidet til å gjelde lenger enn til klokka 06.

Jernbaneverket kommer først torsdag for å fjerne kadavrene.

Jernbaneverket: – Tragisk

Banesjef Jan Birger Almåsbro på Nordlandsbanen sier alle reinpåkjørsler er tragiske.Samtidig kan han ikke se at jernbaneverket kunne gjort noe annerledes for å unngå påkjørselen.

– Vi fikk varslet raskt og fikk iverksatt avliving av de skadde dyra.

Han sier Jernbaneverket er innstilt på å hjelpe reineierne.

– De senere år har vi bistått med helikopter for å få samlet reinflokkene og fått dem til vinterbeitene ut mot kysten.

Reinflokken sør for Mosjøen skulle vært flyttet i desember, men reineierne kom seint igang med arbeidet i år.

Ingen planer om reingjerde

Almåsbro innrømmer at det eneste tiltaket som hjelper mot reindøden er gjerder. Men det finnes foreløpig ingen planer om et gjerde sør for Mosjøen.

– Dersom det ikke kommer noen omprioriteringer, står en 8–9 kilometer lang strekning nord for Majavatn for tur i neste omgang.

Han sier det ofte er miljøhensyn som stopper arbeidet med å sette opp gjerde i disse områdene.

– I noen av disse områdene vokser sjeldne arter som vi må ta hensyn til.

Det er områdene rundt Snåsa, Majavatn, begge sider av Mosjøen, Saltfjellet og Bodøhalvøya som er de mest utsatte omårdene på Nordlandsbanen.

– Den største utfordringa er Saltfjellet.