NRK Meny
Normal

– Ministeren må komme på banen

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) krever handling fra regjeringen for å øke fokuset på vold i samfunnet.

Karin Andersen

– Jeg begynner å tvile på om disse sakene blir prioritert. Skjønner man egentlig alvoret?, spør Karin Andersen (SV).

Foto: Stig Weston / SV

– Vold og voldtektssaker skal prioriteres, men vi har altfor mange saker i Norge. Jeg skjønner at de er vanskelige å etterforske, men man må gjøre noe for å tydeliggjøre alvoret, sier stortingsrepresentanten til NRK.no.

Hun utfordrer nå justisminister Anders Anundsen til å komme med sine planer for å få ned saksbehandlingstiden hos politiet.

NRK fortalte fredag historien om en kvinne (24) som høsten 2012 gikk til politiet og fortalte at hun var blitt voldtatt tre år tidligere. Først syv måneder senere ble saken registrert hos politiet.

– Rammer uhyggelig mange

SV-politikeren mener saken er svært alvorlig, men at den samtidig føyer seg inn i rekken av andre saker med lang liggetid. Nå krever hun at noe gjøres, og peker på suksessen med storoffensiven mot lommetyverier i Oslo.

Der har antallet anmeldte tyverier sunket drastisk etter at det i 2012 ble opprettet en egen lommetyverigruppe hos politiet.

– Man kan ikke bruke den samme metoden, men tallene viser at offensiver og ordentlige prioriteringer virker, både preventivt og oppklaringsmessig. Det er enda viktigere at saken blir tatt på alvor når det gjelder vold og voldtekt.

Andersen understreker at skadene ofrene blir påført i vold- og voldtektssaker er enorme.

Undersøkelser viser at det er uhyggelig mange som utsettes for vold og voldtekt. Man må kunne ta imot anmeldelser hele tiden og ikke for eksempel måtte vente til over helgen. Flere saker kan bli løst hvis man starter etterforskningen tidligere.

(artikkelen fortsetter under)

Kvinnen (24) gikk til politiet i september 2012 og forklarte at hun var blitt voldtatt, men anmeldelsen ble liggende uten å bli registrert helt fram til april 2013.

Tror på ny politireform

Andersen får støtte fra statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartementet.

– Behandlingstiden i denne saken er noe vi ikke kan leve med. Noe må gjøres. Vi ser at saksfeltet sliter og at mange saker blir liggende. Det er særlig problematisk med tanke på å sikre bevis.

Brein-Karlsen har tro på at den nye politireformen som er under arbeid vil kunne gi større og mer robuste fagmiljøer. Han mener dette vil kunne høyne spisskompetansen i politiet.

– En storoffensiv er ikke nødvendigvis løsningen, men det kan gjerne diskuteres. Jeg håper vi snart har en struktur i politiet som gjør at det ikke blir nødvendig. Men får vi ikke gjort noe med saksbehandlingen, er det noe vi må vurdere seriøst.

Statssekretæren mener man nå må jobbe for å styrke robustheten i politiet.

– Det jobbes på spreng

Vidar Brein-Karlsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Vidar Brein-Karlsen har stor tro på den nye politireformen.

Foto: Simon Solheim / NRK / NRK

– Dersom man er flere som jobber sammen vil man kunne ta over dersom noen blir syk eller får andre oppgaver.

Han kan ikke gi noen løfter når det kommer til politireformen, men sier at det jobbes på spreng for at en ny struktur skal komme på plass snart.

– Er politiet tydelig i sine ønsker?

– Politiet spiller inn sine behov og det er mange ting de trenger. Vi ser blant annet at antallet polititjenestemenn har vært lavere enn det både politiet og Stortinget ønsker. Vi har ligget langt bak skjema de siste fire-fem år, avslutter Vidar Brein-Karlsen.

– Uakseptabelt

Jan Arild Ellingsen

Jan Arild Ellingsen mener lang saksbehandlingstid er uakseptabelt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Saken om den 24 år gamle kvinnen som først fikk registrert voldtektssaken sin hos politiet etter syv måneder, har vakt flere reaksjoner.

Blant annet uttaler Jan Arild Ellingsen (Frp) i Stortingets justiskomité til NRK at dette viser at politiet har sviktet i jobben sin.

– Det skal ikke være slik og jeg forventer at politimesteren tar tak. Han er lokalt ansvarlig for at politiet i Bodø leverer de tjenester de skal. Ressursmangel skal ikke gå ut over borgerne. Det er en sak mellom politiet, politidirektoratet og politikerne, sier Ellingsen.

Politibetjenten som gjorde avhøret av kvinnen ble senere anmeldt til Spesialenheten for politisaker av kvinnens bistandsadvokat. Betjenten ble anmeldt for tjenesteunnlatelse og grov uforstand i tjenesten, fordi han lot saken ligge så lenge uten å foreta seg noe.

Spesialenheten mener saken er kritikkverdig, men valgte å henlegge den med bakgrunn i at de mente det ikke hadde skjedd noe straffbart.

Beklager lang behandlingstid

Stasjonssjef Arne Hammer ved Bodø politistasjon synes det er svært beklagelig at Salten politidistrikt får kritikk for hvordan de behandler sedelighetssaker.

– Det er ikke bra at en sak blir liggende så lenge, spesielt på grunn av tilleggsbelastningen det medfører for fornærmede. Vi kan ikke annet enn å beklage. Vi har ikke klart å gjøre jobben vår slik vil selv forventer at vi skal gjøre, sier Hammer.

Kriminalsjef Arne Hammer ved Salten politidistrikt

Stasjonssjef Arne Hammer sier politiet har gått til verks for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Politidistriktet har nå gjort interne rokeringer for å styrke bemanningen på etterforsking, og det er innført månedlige møter slik at lederne og retts- og påtaleenheten skal få oversikt over alle pågående etterforskninger.

Utfordrer regjeringen

Stortingsrepresentant Karin Andersen mener kompetanse og kapasitet i politidistriktene er noe som må settes fokus på i slike saker. SV-politikeren mener politiet trenger tid for å kunne jobbe med saker som omhandler vold og voldtekt.

– Utfordringen går til regjeringen og justisministeren. Hva skal de gjøre? Dette er et av de virkelig store kriminalitetsproblemene i landet og jeg ser ingen særlig nedgang.

Andersen mener at særlig to punkter må utbedres: Noen må kunne ta hånd om de som ønsker å anmelde en sak når det skjer, og man må ta kvinner, og da spesielt utenlandske kvinner, på alvor.

–Trolig større aksept

– Jeg begynner å tvile på om disse sakene blir prioritert. Det er dundrende politisk enighet om at dette er de alvorligste sakene og at de skal prioriteres, men skjønner man alvoret?

SV-politikeren mener det store antallet vold- og voldtektssaker i Norge viser at holdningene ikke er som man kunne tro.

– Det er antageligvis større aksept for det enn hva vi liker å snakke om. Hvis det kommer noen og anmelder en voldtekt og det går månedsvis, kan man ikke si at det er tatt på alvor, avslutter stortingsrepresentanten.

Anmeldte mann for voldtekt – i to år har saken støvet ned hos politiet

FÅTT KRITIKK FØR: Salten politidistrikt har fått kritikk for treg voldtektsetterforsking tidligere. Denne saken er fra februar 2013. I to år måtte den 19-årige jenta i dette innslaget ventet på at politiet skulle avgjøre om anmeldelsen hennes endte med tiltale eller ikke. – Det er tungt psykisk. Det føles som et nytt overgrep, sa hun.