– Med dette statsbudsjettet sier Erna og Siv et endelig «morna» til det grønne skiftet

Miljøsiden kaller statsbudsjettet et svik mot kommende generasjoner.

Nina Jensen med armene i kors i Vandrehallen på Stortinget

– Klimautfordringen er det største utfordringen verden står overfor. Da er ikke dette det statsbudsjettet vi trenger nå, sier Jensen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– I statsbudsjettet sier regjeringen et endelig «morna» til det grønne skiftet. Dette budsjettet innfrir ikke på klimafronten, fastslår generalsekretær Nina Jensen i WWF.

Jensen mener regjeringen ikke tar grepene som skal til for å innfri Norges forpliktelser gjennom Paris-avtalen, og viser til en tabell i budsjettdokumentene der det står at klimagassutslippene for ikke-kvotepliktig sektor kun skal kuttes med 2,1 prosent innen 2030.

– Dette innfrir heller ikke på samarbeidsavtalen med KrF og Venstre. Det er gigantisk gap mellom det vi har forpliktet oss til, og det vi legger opp til at vi skal innfri på.

Nina Jensen fra WWF-Norge kritiserer budsjettet

Bekymret

Miljøpartiet De Grønne kaller det hele et svik mot kommende generasjoner. Nasjonal talsperson Rasmus Hansson mener regjeringen velger å sende miljøregninga til kommende generasjoner.

Rasmus Hansson

– Med det tempoet regjeringen nå legger opp til vil det ta 247 år å nå Norges klimaforpliktelser, sier Rasmus Hansson, og viser til at Norge økte utslippene i fjor - som et av få land i Europa.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det er bare å gratulere Siv Jensen med gjennomslaget. Hun er også den eneste i hele verden jeg vil gratulere. Vi bruker fremtidens oljepenger for å holde nachspiel for oljeepoken. Dette er et svik mot kommende generasjoner, sier Hansson til NRK.

Han mener regjeringen med dette har avlyst det grønne skiftet, og anslår at utslippene både fra veitrafikk og olje vil gå opp 7,4 prosent de neste 13 årene.

Om jeg hadde vært Trine Skei Grande eller Knut Arild Hareide nå, så hadde jeg sporenstreks sett meg om etter noen nye samarbeidspartnere.

Rasmus Hansson

Også Bellona-leder Frederic Hauge er lite fornøyd.

– Sett i lys av Paris-avtalen og varmerekordene som settes nærmest daglig over hele kloden, er dette en klimapolitisk katastrofe, og et historisk svakt budsjett.

Skuffet

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, mener regjeringen legger frem et budsjett der man bruker rekordmye penger, men uten at man klarer å bruke pengene på å ruste landet for fremtiden.

– Det grønne skiftet er redusert til et avsnitt i statsbudsjettet. De som hadde ventet på tidenes grønne budsjett har en relativt dårlig dag i dag, sa Marthinsen fra Stortingets talerstol.

Regjeringspartiene Høyre og Frp er helt avhengig av støtte fra samarbeidspartiene KrF og Venstre for å få forslaget vedtatt i Stortinget. Det kan bli vanskelig.

– Slik det ligger nå er det ikke mulig for Venstre å støtte dette budsjettet. Hvis regjeringen sier at dette ikke er noe å forhandle på så har de et kjempestort problem, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NRK torsdag formiddag.

Satser på grønnere energi

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er uenig i kritikken.

– Nina Jensen bommer i kritikken, fordi hun egentlig kommenterer de rødgrønnes klimatiltak. Prognosene i budsjettet baseres på tall til og med 2014. Det er en stund siden, og vi har levert en mengde klimatiltak siden den gang. I 2017 vil det komme nye og oppdaterte fremskrivninger.

Han mener budsjettet for 2017 inneholder en rekke forslag som vil bidra til å kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser (les mer på regjeringens nettsider).

– Bevilgningene til klima- og miljøforskning øker med rundt en halv milliard kroner. Enova, som er en spydspiss for utvikling av grønn teknologi, får 2,3 mrd. kroner i årets budsjett.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

– Vi vil skape morgendagens jobber gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon. Derfor satser vi sterkt på utvikling av klimateknologi og klimatiltak i transportsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix