– Mattilsynet har ikke gjort jobben sin

Jeger- og fiskerforening kritiserer Mattilsynet for å ikke ha funnet smittekilden til parasitten i Ranelva. Nå skal elva rotenonbehandles for fjerde gang.

Ny rotenonbehandling

Lakseunger fra Ranelva infisert av parasitten Gyrodactylus salaris. Allerede på lørdag blir Ranelva rotenonbehandla for fjerde gang.

Foto: LARS-PETTER KALKENBERG / NRK

Det var et sjokk for mange da det på nytt ble dokumentert Gyrodaktylus salaris på laks i Ranelva i fjor høst, bare fem år etter at den ble friskmeldt.

I oktober i fjor ble tre tonn av den kunstig fremstilte giften Rotenon pumpet inn i Ranavassdraget, noe som i tillegg til å fjerne smitten, drepte alt liv i det populære fiskeområdet. Nå skal elva rotenonbehandles for fjerde gang.

Steinar Høgås

Leder i Rana Jakt og fiskeforening Steinar Høgås mener Mattilsynet ikke gjør en god jobb.

Foto: FRANK NYGÅRD

Leder for Rana jeger- og fiskerforening Steinar Høgås er skeptisk til den nye rotenonbehandlinga. Han mener Mattilsynet må kartlegge smittekilden før de rotenonbehandler elva.

– Det er helt klart at Mattilsynet har gjort en dårlig jobb for å finne ut hvor parasitten kommer fra. De burde vært mer på banen når det gjelder å hindre smitten. De har en stor forbedringspotensiale.

Ranelva

MANGE TONN: Totalt skal denne elva tømmes mellom tre og fem tonn sjøørret og laks.

Foto: LARS-PETTER KALKENBERG / NRK

Høgås er med på å ta livet av all fisken i Ranelva for fjerde gang.

I 2003 og 2004 ble det brukt flere titalls millioner kroner i et mislykket forsøk på å bli kvitt den laksedrepende parasitten Gyrodactilus Salaris.

Vet ikke hvor smitten kommer fra

Mattilsynet hadde en anelse om at smitten kunne komme fra en lokal fiskedam i nedslagsfeltet til Ranelva.

Ivar Hellesnes

Mattilsynet skal prøve og finne smittekilden etter rotenonbendlinga på lørdag.

Foto: ØYVIND BERGE SÆBJØRNSEN / NRK

– Det gjenstår å se hvor det er og hva det består av. Vi kommer til å gjøre en grundigere undersøkelse i løpet av sommeren, sa seniorrådgiver i Mattilsynet, Ivar Hellesnes, til NRK tidligere i sommer.

Men nå er det klart at søket etter smittkilden ikke kommer til å starte før etter giftaksjonen på lørdag.

Etter ti år dukket parasittenn opp igjen i elva, og ny giftbehandling må til. Og det er Mattilsynet som har ansvaret for å finne ut hvor parasitten kommer fra.

Friskmeldt i 2009

Ranaelva er sammen med Vefsna og Beiarelva et nasjonalt laksevassdrag i Nordland, som skal gi våre viktigste laksebestander en særskilt beskyttelse.

Laksebestanden i Ranaelva har tidligere vært truet av utryddelse på grunn av parasitten. Parasitten ble første gang påvist i Ranaelva i 1975, men elva ble friskmeldt i 2009 etter omfattende rotenonbehandling.

Laksen som blir angrepet av Gyrodactylus salaris blir spist levende. Noen få parasitter formerer seg til flere tusen i løpet av kort tid og lakseungene dør langsomt.