– Som å be fastlegen din om at han skal hjerteoperere deg

At traumeenheten i Bodø nå legges ned, betyr at Modum Bad kan bli nødt til å ta hånd om flere pasienter. Men Modum Bad ble aldri orientert i saken. – En avgjørelse på leirføtter, sier en oppgitt klinikkdirektør.

Modum Bad aldri spurt

Klinikkdirektør ved Modum Bad, Tron Svagård, sier de ikke visste at traumetilbudet i Bodø var i fare, før de fikk en pressemelding om at det skulle legges ned.

Foto: Unni Tobiassen Lie, Modum Bad

Til tross for kraftige protester vedtok Nordlandssykehusets styre enstemmig sist uke å legge ned traumeenheten i Bodø. Planen er at traumepasienter i hovedsak skal tilbys behandling ved Distriktspsykiatriske sentre.

Styret vedtok samtidig at Nordlandssykehuset skal konsultere seg med Helse Nord for å forsikre seg om at alle pasienter skal kunne få et godt tilbud.

I styrets behandling står det blant annet at pasienter som har behov for lengre innleggelse på sykehusnivå, vil måtte benytte tilbudet ved Viken senter i Troms eller Modum Bad i Buskerud, som også behandler samme pasientgruppe.

Konsekvensene for pasientene vil være bortfall av tilbud om utredning og behandling i sengepost på sykehusnivå. De vil dermed, ved behov for innleggelse, måtte benytte tilbudet ved DPS evt Viken senter, eller Modum Bad som også behandler samme pasientgruppe.

Styrepapirer, Nordlandssykehuset

Men klinikkdirektør ved Modum Bad, Tron Svagård, sier de ikke visste at enheten for traumelidelser i Bodø skulle legges ned, og at de ikke fikk vite om dette før vedtaket var gjort.

– Dette er et vedtak gjort på leirføtter. De har jo ikke ryggdekning for å si at disse pasientene kan få tilbud her hos oss, sier en oppgitt Svagård.

Fikk vite det av interesseorganisasjon

Han sier de fikk vite om nedleggelsen gjennom en pressemelding fra en interesseorganisasjon, og er forundret over fremgangsmåten.

– Den kom dagen etter vedtaket. Før vi fikk den hadde vi ingen signaler på at tilbudet i Bodø skulle legges ned. Vi fikk heller ingen forespørsel om eventuell kapasitet her hos oss, forteller klinikksjefen.

Dette er et vedtak gjort på leirføtter. De har jo ikke ryggdekning for å si at disse pasientene kan få tilbud her hos oss.

Tron Svagård, Klinikkdirektør ved Modum Bad

– Ifølge styrepapirene skal de distriktspsykiatriske sentre overta flesteparten av pasientene, men Viken og Modum skal også kunne benyttes ved behov. Hva tenker du om at dere ikke er blitt forespurt om dette?

– For det første er dette svært avansert psykiatrisk behandling som svært få av disse sentrene har nok kompetanse til å tilby. Det blir som å be hjertepasienter gå til fastlegen sin og be ham hjerteoperere deg.

– Når det gjelder vår mulighet til å ta imot disse pasientene, så er den svært begrenset. Vi har en avtale med Helse Sørøst om at deres pasienter går foran i køen. Ventelista der er på to år, og andre pasienter må stille seg bak dem.

– Et grovt overtramp

I styrepapirene til Nordlandssykehuset står det at det skal ha blitt gjort en risikoanalyse i forkant av vedtaket om å legge ned.

Denne rapporten får verken pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner eller andre innsyn i.

(artikkelen fortsetter under bildet)

styremøte Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset var forrige torsdag samlet på Gravdal i Lofoten for å diskutere traumetilbudet ved sykehuset.

Foto: John Inge Johansen

Det har Tron Svagård ved Modum Bad liten forståelse for.

– Jeg tror jo på faglig åpenhet, og skjønner ikke at så viktige beslutninger skal tas på grunnlag av rapporter der det ikke er mulighet for faglig innsyn fra andre enn dem som har skrevet rapporten.

Klinikksjefen reagerer også på det han mener er manglende hensyn til de som berøres i denne saken.

– Dette er pasienter hvor vi de siste 15 årene, både i Norge og internasjonalt, har klart å etablere en kunnskap og spesialisert behandling som de har rett på. Når man tenker på hva som er årsak til lidelsene deres, nemlig alvorlige traumer og overgrep i ung alder, så er det et grovt overtramp mot denne pasientgruppen.

– Ikke naturlig å informere

Informasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier det ikke har vært naturlig for dem å informere Modum Bad om nedleggelsen av enheten for traumelidelser.

Randi Angelsen, informasjonssjef Nordlandssykehuset

Informasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier det ikke har vært naturlig for dem å informere Modum Bad om nedleggelsen av enheten for traumelidelser.

Foto: NRK

– Vi overfører pasientene til behandling ved de distriktspsykiatriske sentrene. Modum Bad mottar allerede i dag pasienter fra Nord-Norge. Det samme gjør Viken senter, sier Angelsen og fortsetter:

– Derfor er det naturlig at de nevnes i denne sammenhengen for å belyse det totale tilbudet som da vil finnes til pasienter med traumelidelser.

– Men Modum Bad sier de allerede har 110 personer på venteliste. Burde Nordlandssykehuset ha sjekket dette på forhånd?

– Enhet for traumelidelser legges ned fordi at disse pasientene, i tråd med nasjonale føringer, skal få sitt behandlingstilbud ved de distriktspsykiatriske sentrene. De finnes det flere av i vår region, og ytterligere flere av i hele Nord-Norge. Så den primære hensikten er at de skal overføres dit.

Hilde Kristin Soleng ble utsatt for overgrep i barndommen. Nå kan tilbudet som reddet henne bli lagt ned. – Jeg tror ikke de vet hva de gjør.
Styret ved Nordlandssykehuset har vedtatt å legge ned Enheten for traumelidelser, som følge av nasjonale og regionale føringer.