– Mager sjømat reduserer diabetesrisiko

Ifølge ny forskning minsker også sjansene for hjerte- og karsykdommer om man baserer dietten på torsk og annen mager sjømat.

Fiske i Nord-Norge

Man vet allerede at fet fisk minsker risikoen for hjerte- og karsykdom med sine sunne omega-3-fettsyrer. At også mager sjømat motvirker disse sykdommene, er ikke like kjent.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I 2014 var over halvparten av alle nordmenn overvektige. Fedme øker risikoen for flere sykdommer, blant annet diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom.

Ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har de nylig gjennomført flere forsøk hvor de testet hvordan magert kjøtt og mager sjømat virket inn på risikoen for å utvikle disse sykdommene.

Testet på mus og mennesker

–​ Målet med prosjektet har vært å få mer kunnskap om hvordan ulike proteinkilder påvirker helsa vår, sier Bjørn Liaset, forsker ved NIFES.

Han forteller at det er et område det hittil har vært lite forsket på. For å finne ut mer utførte forskerne fôringsforsøk med både mus og mennesker.

Musene åt mindre sjømat enn kjøtt

Kamskjell

Musene i forsøket ble delt inn i to grupper. Sjømatdietten besto av torsk, steinbit, lange, uer og kamskjell, mens kjøttdietten inneholdt kylling, ytrefilet av storfe og indrefilet av svin.

Foto: Kristian Hovstad / NRK

– I musestudiene byttet vi ut proteinkildene i dietten med enten mager sjømat eller magert kjøtt. Etter 6-8 uker avsluttet vi og så om de hadde lagt på seg mer fett, sier Liaset.

Musene som fikk mager sjømat åt mindre enn de som fikk kjøtt, selv om diettene inneholdt like mye energi. Det førte til at forskerne begynte å lure på om musene ikke likte sjømaten. For å sjekke ble de tilbudt begge diettene. Halvparten valgte likevel sjømaten.

– Så kanskje de holdt seg mette lengre på sjømaten, undrer Liaset.

Musene som fikk kjøtt var også mindre aktive enn de som fikk fisk og kamskjell. De ble tykkere og viste tegn på begynnende diabetes.

Målte risikofaktorer

Fiskedisk

Torsk, steinbit, lange, uer og kamskjell er mager sjømat som ifølge NIFES forsøk har en positiv helseeffekt.

Foto: Scanpix / Scanpix

I studiet med mennesker vekslet deltakerne mellom to dietter. En med mager sjømat og en uten sjømat i to perioder på fire uker.

– Da kunne vi sammenligne effekten av dem mot hverandre.

Både hos mus og mennesker målte forskerne risikofaktorer for utvikling av diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom i etterkant av diettene.

– Mager sjømat reduserer risiko

Da forskerne sammenlignet resultatene var det en tydelig forskjell, ifølge Liaset.

– Resultatene fra både mus og mennesker viste at et høyt inntak av mager sjømat reduserte både risikofaktorene for utvikling av type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom.

Funnene fra forsøkene er blant annet publisert i The Journal of Nutritional Biochemistry. Liaset håper resultatene deres kan brukes til videre forskning om hvordan ulik mat påvirker helsen vår.

– På sikt kan dette brukes av forbrukere, helsemyndigheter og industri til å skape sunnere kostvaner, sier Liaset.