– Må ta penger fra skole og eldre for å bygge toaletter til turistene

Ordfører i Lofoten gir ikke opp kampen om å innføre turistskatt, selv om regjeringa satte foten ned i forrige uke. – Lofoten er ikke rigget for å ta imot en million turister. I dag må vi ta penger fra skole og eldreomsorg for å bygge turistdoer, sier han.

Sakrisøy

DRØMMEN: Lofoten er selve drømmereisemålet for mange norske og utenlandske turister. De siste årene har øygruppa hatt over en million besøkende, uten at det er utelukkende positivt for regionen. Her fra Sakrisøy.

Foto: Geir Svendsen

Naturen i Lofoten rammes av ekstrem slitasje. Over en million turister tråkker opp stadig nye stier, kaster søppel og setter opp telt på kirkegården og i hagene til folk.

Turistene tråkker ned naturen i Lofoten

Over en million turister tråkker opp stadig nye stier og kaster søppel i naturen.

Foto: Odd Petter Hovde

– Turister er en berikelse, men når slitasjen blir så stor, oppleves de som en belastning. Det blir et enormt trøkk når så mange turister skal besøke de samme stedene. De blir et irritasjonsmoment for lokalbefolkningen, og det er trist, en fortvilet Flakstad-ordfører, Hans Fredrik Sørdal (Ap).

Ytterst i Lofoten ligger det kjente klatrefjellet Reinebringen og sandstranda Kvalvika, som alene tar mot over 100.000 besøkende i løpet av et år.

Camping ved gravstøttene i Reine

Turister setter opp telt på kirkegårder, omtaler skoger som «the forest of shit» og stier forsvinner og erstattes av gjørmesumper.

Foto: Laila Jusnes Kristiansen

– Du trenger ikke gå lenger enn 10 meter før du blir møtt av dopapir og avføring, fortalte ordføreren til NRK i fjor sommer.

Må selv ta regninga

Med dagens system er det den enkelte kommune som er ansvarlig for oppfølging og drift av offentlige toaletter, vedlikehold av stier, skilting og avfallshåndtering. Derfor er Destination Lofoten, Lofoten Friluftsråd og regionrådet Lofotrådet som er et felles fora for alle kommunene i Lofoten enige om at det må innføres turistskatt.

Men regjeringen sa nei turistskatt for å håndtere den økte turiststrømmen i Norge da de la fram reiselivsmeldingen sist uke.

Det provoserer Flakstad-ordføreren, som mener at de som sliter ned naturen og belaster lokalsamfunnene, også må være med å ta regningen.

– Det er ikke fellesskapets ansvar å legge til rette. Som ordfører synes jeg det blir direkte feil å ta penger fra skole, eldreomsorg og andre lovpålagte oppgaver i en liten kommune for å sette ut søppeldunker og bygge toalett til turistene fordi vi er et attraktiv sted å besøke.

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap)

– En evig kamp om penger

Norge er et av få land i Europa som ikke har innført en fellesgodefinansiering i form av en turistskatt.

– Resultatet blir en evig kamp mellom lokale myndigheter, fylkesnivå og til syvende og sist statlige etater om hvem som skal ta kostnaden. I dag er det kommunene som sitter med regningen, og lite og ingenting blir gjort. Ikke fordi det ikke er vilje, men det mangler penger, sier Trygve Steen i rådgivningsfirmaet Arktisk Kompetanse.

Han foreslår at økningen på reiselivsmomsen fra 8 til 10 prosent – som ble gjennomført i 2015 – kan øremerkes fellesgoder for de regioner som defineres som turistregioner.

– Dette etter tilsvarende modell som turistkommuner, hvor butikker har adgang til å ha søndagsåpent, etter søknad. Denne avgiften kreves inn allerede og medfører ikke en økning i pris for den besøkende, sier Steen.

Det er ikke hele Norge som vil omfattes av en slik ordning, og Steen tror at den reelle inntjeningsreduksjonen for staten vil være relativt marginal.

– Dette rokker ikke ved dagens skattemodell, men vil i praksis være stimuleringstiltak eller refusjonsordning for kommunene, til å gjennomføre tiltak som defineres innenfor fellesgoder.

Men det haster. Dersom man venter for lenge, vil regnestykket se annerledes ut, mener han.

– Om ti år vil denne utfordringen være betydelig større. I dag kan mye tilrettelegges med enkle grep.

Omdømmet ødelegges

Nusfjord

Hvert år kommer det mer enn en million turister til Lofoten, som har 25.000 fastboende. Men tallene er trolig mye høyere. Det finnes nemlig ikke noe godt tellesystem når folk fra hele verden kommer i bobiler, på sykler, telter og benytter private overnattingstjenester som Airbnb. Her fra Nusfjord i Flakstad.

Foto: Wikimedia Commons

Den amerikanske reiselivseksperten Christopher Doyle, som er direktør i Adventure Travel Trade Association, tror at turistkvoter og besøkstak må til for å bevare særegenheten til mange norske reisemål, som Lofoten.

– Masseturisme vil ødelegge Norges egenart. Dere må tenke strategisk i dag, for framtida, sa han til NRK i fjor, og etterlyste en langsiktig strategi, som ikke bare går fem-ti år fram i tid – men 50 år, om man vil at veksten innen næringen i Norge skal være bærekraftig.

Ordføreren i Flakstad har ingen problemer med å følge reiselivsguruens scenario.

– Både lokalbefolkning og turistene murrer allerede, sier han til NRK.


– Nok skatter og avgifter

Trafikk Lofoten

Hver sommer besøker mellom 100.000 og 200.000 Kvalvika i Lofoten. Mange kjører bil, og da kan det bli trangt om plassen.

Foto: Knut-Ivar Johansen

Næringsminister Monica Mæland (H) begrunnet avslaget om turistskatt med at vi har nok skatter og avgifter i Norge.

Mælands partikollega, stortingsrepresentant Margunn Ebbesen sier turistnæringen og kommunene sammen bør komme fram til frivillige løsninger.

Hans Fredrik Sørdal - ordfører i Flakstad

– Trykket fra mer enn én million turister i sommermånedene, er helt på grensen av hva naturen i Lofoten kan tåle. Det koster å holde strender og andre attraktive områder i ordentlig stand, sier Hans Fredrik Sørdal.

Foto: Martin Losvik

– Det finnes eksempler på turistdestinasjoner som har fått til gode løsninger med spleiselag mellom frivillige, reiselivsbedrifter og offentlige aktører. Et eksempel er Rema 1000, som har vært med å bygge parkeringsplasser fordi de selv da kunne ta imot flere turister. Kommunene må ta initiativ overfor reiselivet for å skape gode løsninger lokalt, sier hun.

I Flakstad ytterst i Lofoten ruster ordføreren til omkamp.

– Vi kan ikke legge oss ned å dø selv om sittende regjering ikke vil lytte til oss. Det er Ap-landsmøte i april. Der håper jeg vi kan fatte et likelydende vedtak som SV har gjort, og på sikt få innført turistskatt, sier Hans Fredrik Sørdal.

Kvalvika

Kvalvika er en spektakulær sandstrand som ligger klemt mellom steile fjell på yttersiden i Flakstad kommune.

Foto: Jon Olav Larsen