Normal

– Må prioritere knallhardt fremover

I dag behandles regional transportplan i Nordland fylkeskommune. Mange planlagte prosjekt kan bli stoppet som følge av mangel på penger, mener fylkesråden for samferdsel.

Wilfred Nordlund

Wilfred Nordlund er fylkesråd for samferdsel i Nordland. Her avbildet under nominasjonsmøtet til Nordland Senterparti i november 2014.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I dag skal fylkeskommunen starte høringsrunden for den regionale transportplanen. Men den jobben vil bli preget av at fylkeskommunen nå får langt mindre penger av staten til drift enn før.

I budsjettet som regjeringa har lagt fram, får Nordland fylke 284 millioner kroner mindre å rutte med, forteller samferdselsråd Wilfred Nordlund i Nordland, som tror mange prosjekter og planer i fylket nå må legges på is.

– Man kan håpe på tilleggsbevilgninger, slik at vi får foretatt de helt nødvendige investeringene. Men vi må planlegge ut fra det vi vet, og det betyr per nå at det er mindre rom til å foreta store investeringer i fremtida, sier Nordlund, som gjestet NRK Nordlands morgensending på radio onsdag.

Usikker på om Toventunnelen ville blitt vedtatt i dag

Åpning av Toventunnelen

Toventunnelen på Helgeland.

Foto: Frank Nygård / NRK

I november i fjor åpnet Nord-Norges lengste tunnel, Toventunnelen, på Helgeland. Tunnelen, som er en del av veiprosjektet på fylkesvei 78 mellom Halsøya i Vefsn og Leirosen i Leirfjord, har en samlet prislapp på om lag 1,8 milliarder kroner.

Nordlund er usikker på om prosjektet kunne blitt vedtatt i dag.

– Toventunnelen ligger i den størrelsesorden som, når vi ser på det vi har av økonomiske rammer frem mot 2020, ville blitt vanskelig å gjennomføre nå.

– Kan veibygging som er planlagt eller i gang bli stoppet?

– Det som er i gang, der er målet at man ikke skal stoppe. Når det gjelder planlagte, så utsetter fylkestinget prosjekter nesten hvert eneste år, på grunn av nye og oppdaterte kostnadsanslag.

– Det kommer vi til å se mer av nå dersom man skal forholde seg til det som er satt som total låneramme for fylkeskommunen, sier Nordlund.

– Knallharde prioriteringer

Det er heller ikke bare veibygging som kan bli utsatt eller stoppet. Foruten penger som brukes på samferdsel og næringsliv, bruker fylkeskommunen også mye penger på skole og utdanning.

– Det andre innenfor samferdsel er selvfølgelig fergekaiene, øvrig kaianlegg og ikke minst det som skaper skikkelig hodebry - tunnelene og dertil tunneldirektivet som er kostnadsberegnet til rundt 1,6 milliarder.

Nordlund sier det er frustrerende og tungt å måtte si nei til gode prosjekter man egentlig ser nødvendigheten av.

– Men vi er nødt til å forholde oss til det vi har av rammer. Det betyr knallharde prioriteringer fremover.

Inviterer til møter

I forbindelse med høringa er blant annet ordførere, kommuner og næringsliv invitert. Møtet startet klokken ni i dag.

– Når vet dere hvilke anlegg og prosjekter som ikke får støtte?

– Det vet vi først når hele planen er ferdig og den har vært på høring. Vi skal nå ut og ha møter i alle regionene i Nordland.