– Lofotodden nasjonalpark blir den siste i overskuelig framtid

Ytterst i Lofoten har debatten om en eventuell nasjonalpark vært svært opphetet og frontene har vært steile. Men nå har Miljødirektoratet gitt sin fulle støtte til parken – som kan bli Norges siste.

Lofotodden: Utsikt fra fjellet Ryten mot Kvalvika

MULIG NASJONALPARK: Lofotodden kan bli Norges 45. nasjonalpark. Den kan også bli en av de siste nasjonalparkene som etableres i landet.

Foto: Jon Olav Larsen

I går var representanter for Miljødirektoratet på Reine i Moskenes og der ble direktoratets anbefaling om å opprette Lofotodden nasjonalpark presentert, skriver Avisa Lofoten.

Fylkesmannen i Nordland ønsker et vern av 104 kvadratkilometer, som skal være av nasjonal verneverdi på grunn av det unike landskapet.

– Lofotodden nasjonalpark er et flott prosjekt. En nasjonalpark med akkurat denne type natur – tindelandskap og ulike strandtyper – mangler i de eksisterende nasjonalparkene i Norge, sier seksjonsleder Olav Nord-Varhaug i Miljødirektoratet til NRK.

Dermed er nasjonalparktilhengerne et skritt nærmere drømmen om en nasjonalpark ytterst i naturskjønne Lofoten. Saken skal nå behandles av Miljødirektoratet og deretter Klima- og miljødepartementet.

– Vi tar sikte på å sende vår tilråding til Klima- og miljødepartementet allerede før påske, sier Nord-Varhaug.

Lang vei

Kvalvika

Kvalvika er en spektakulær sandstrand som ligger klemt mellom steile fjell på yttersiden i Flakstad kommune.

Foto: Jon Olav Larsen

Men veien fram til i dag har ikke vært uten hindringer. Allerede sommeren 2007 fattet Moskenes kommunestyre et vedtak om å se nærmere på muligheten for å etablere en nasjonalpark på Lofotodden og yttersida av Moskenesøya. Siden den gang har debatten holdt høy temperatur, med sterke innlegg fra begge sider av saken.

Motstanderne mener en nasjonalpark vil legge store deler av kommunen brakk, mens forkjemperne mener et nasjonalparkstempel vil ha positive ringvirkninger for både turisme og lokalt næringsliv.

Den siste i Norge

Kvalvika

Lofotodden nasjonalpark er ment å skulle etableres på yttersida av øya, samt den indre delen mot Vestfjorden fra Lofotodden og inn mot Å.

Foto: Jon Olav Larsen

Norge har sluttet seg til konvensjonen om biologisk mangfold som sier at 17 prosent av arealet på land og i ferskvann og 10 prosent av verdens kyst- og havområder skal vernes. I Norge er i dag 17,1 prosent av landarealet allerede vernet.

– Forslag om å opprette flere nasjonalparker i Norge har ikke flertall i Stortinget, og vi har ingen nye prosjekter i kikkerten. Det betyr at Lofotodden blir den siste nasjonalparken i Norge i overskuelig framtid, sier seksjonsleder Olav Nord-Varhaug i Miljødirektoratet.

Spent ordfører

Ordfører Lillian Rasmussen i Moskenes kommune er spent på den videre prosessen, og håper på rask behandling.

Signalene vi har fått er at regjeringen vil avgjøre saken i løpet av vårsesjonen, sier ordføreren til NRK.