Hopp til innhold

Gir Listhaug skylda for at ingen vil kjøpe storgården

– Kanskje har hun skremt vekk kjøperne, sier Trond Stavøy, som i snart ett år har forsøkt å selge familiegården i Vesterålen.

Victor og Trond Stavøy

Gårdsidyllen kan virke komplett. Likevel tok brødreparet Stavøy den tøffe beslutninga i vinter. De skal selge. – Det har ikke vært noen lett beslutning å ta. Vi har tross alt lagt ned mye arbeid i å bygge opp gården, forklarer Viktor (t.v.) og Trond Stavøy.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Brødrene Trond og Viktor Stavøy forsøker å selge det moderne melkebruket de eier utenfor Myre i Vesterålen. Men så langt har interessen vært lav. Dersom ingen kjøpere melder seg er alternativet å selge dyr og kvote, å legge ned gårdsdrifta.

Mandag fortalte NRK om hvordan denne gården er en av flere større bruk som nå ligger ute for salg, men som viser seg å være vanskelig å selge.

Høye krav til egenkapital

Bankenes krav til egenkapital til nye kjøpere får noe av skylda, men brødreparets kritikk rammer også Høyre/FrP-regjeringen.

– Det er dårlige tider for salg av gårdsbruk nå. Kanskje er det Listhaug som har skremt vekk kjøperne. Timingen er i alle fall ikke god, sier Trond Stavøy til NRK.no.

Bøndene i Vesterålen får støtte fra leder av stortingets næringskomite. Geir Pollestad fra Senterpartiet er bekymret for mangel på kjøpere for store gårdsbruk.

– Det er trist å høre om denne historien fra Vesterålen, samtidig er jeg ikke overrasket over det jeg hører. Regjeringens landbrukspolitikk mener jeg nettopp rammer de største gårdene ved deres utspill om lemping av tollvernet og kutt i overføringene.

Ungdom vegrer seg

Gården til Victor og Trond Stavøy

Brødrene Trond og Viktor Stavøy forsøker å selge det moderne melkebruket de eier utenfor Myre i Vesterålen. Men så langt har interessen vært lav.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Pollestad mener dette gjør at både banker og unge potensielle bønder nå vegrer seg for å satse på landbruket.

– Men regjeringen ønsker jo nettopp å satse på større gårder?

– Regjeringen har sagt at overføringene til landbruket skal kuttes. Det vil også ramme store norske gårder, som uansett ikke klarer å konkurrere med f.eks danske bønder, forklarer Pollestad.

– Dette er signal som også bankene fanger opp.

Men i regjeringen er de naturlig nok ikke enig i denne beskrivelsen.

– Det vi tvert imot ser nå er økning i søkertallene til landbruksutdanninger. Jeg opplever at mange unge ønsker seg inn i landbruket, men det er en del som ikke får kjøpt seg eiendom. Det er vår regjeringen sitt mål å stimulere til at flere skal få kjøpe seg landbrukseiendom, sier statssekretær Hanne Blåfjelldal (FrP) i Landbruks- og matdepartementet.

– Paradoks

Geir Pollestad

Geir Pollestad fra Senterpartiet er bekymret for mangel på kjøpere for store gårdsbruk.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Er det ikke da et paradoks at det er lettere å selge småbruk enn større gårder som denne?

– Det er viktig for regjeringen at de som ønsker å øke produksjonen skal få mulighet til det. Det er uansett ikke mulig for denne regjeringen å finne kjøpere til de gårdsbrukene som ligger ute til salgs til enhver tid.

I Vesterålen hadde brødreparet Stavøy satt frist til august med å finne kjøpere til gården, men har nå valgt å drive videre i jakt på nye eiere. For det sitter langt inne å måtte legge ned gården som de har brukt mye tid på å bygge opp.

– Det burde jo være mulig å selge denne gården. Den største nøden i verden er mangel på mat. Den produksjonen må vi i Norge også ta ansvar for, sier Viktor Stavøy.

Fra gården til brødrene Stavøy

I fjøset står 45 melkekyr pent på rekke og spiser gras – før de tar seg en tur inn i den moderne melkeroboten for å gi sitt daglige bidrag til norsk matproduksjonen.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK