Hopp til innhold

– Leger kvier seg fortsatt til å stille opp i media, selv i gladsaker

Mange leger vil ikke stille opp i gladsaker i media, fordi de er redde for å bli fritt vilt etterpå. Nå vil legeforeningen ha dialog med journalistene.

Leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik

SKEPTISK: Det er den såkalte kirurgisaken ved Nordlandssykehuset fra 2010 som gjør at leger kvier seg for å stille opp, også i gladsaker, sier leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik.

Foto: Faksimile/Bjørn Erik Rygg Lunde

Det er den såkalte kirurgisaken ved Nordlandssykehuset fra 2010 som gjør at leger kvier seg for å stille opp, også i gladsaker, sier leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik.

Da saken smalt i media ble to utenlandske leger identifisert med navn og bilde-som tidligere var brukt i ei gladsak.

– Leger er ofte skeptisk til å uttale seg til media, og spesielt etter kirurgisaken der dommen legger vekt på at legen hadde vært ute med en gladsak i media tidligere, og at man dermed kunne gå ut med navn tidlig i saken og før den var faglig vurdert. For oss kan dette tolkes slik at dersom vi først uttaler oss i media er vi fritt vilt til evig tid, sier han til NRK.

På helsa løs?

I dag arrangerer legene konferansen «Helsejournalistikk – på helsa løs» for å skape større forståelse mellom de to yrkesgruppene.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk overlegeforening, Helse Nord, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Gikk til sak

Kirurg Rastislav Kunda

MØTER AVISA NORDLAND I HØYESTERETT: Gastrokirurg Rastislav Kunda anket frifinnelsen av Avisa Nordland. Nå møtes partene i Høyesterett.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det var i 2012 at gastrokirurg Rastislav Kunda og Nordland legeforening varslet søksmål mot Avisa Nordland for ærekrenking, etter at han og en utenlandsk kollega ble identifisert med navn og bilde og beskyldt for å ha lemlestet og fjernet friske organer fra kreftpasienter ved Nordlandssykehuset.

I første rettsrunde tapte avisen, men saken ble anket til lagmannsretten. Hålogaland lagmannsrett slo i desember i fjor fast at Avisa Nordland ikke hadde krenket Kunda da avisen omtalte saken i 2010.

Nordland legeforening mente at dommen var feil, og anket til Høyesterett.

Overrasket

I Norsk Redaktørforening ser verden litt annerledes ut. Assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø tror ikke Kunda-saken har skremt leger fra å stille opp i gladsaker. Men hun medgir at forholdet mellom leger og journalister kunne vært bedre.

– Jeg kjenner til at det oppsto en tillitskrise etter kirurgisaken og andre liknende saker. Men det er overraskende dersom dette fortsatt – fire år etter – fortsatt er problematisk. Selv har jeg ikke inntrykk av at leger kvier seg til å stille opp i gladsaker, sier hun til NRK.no.

Leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik håper konferansen kan være starten på bedre tider.

– Målet er at vi skal få en større forståelse for hverandre, sier han.