– Kystjegerkommandoen skal vernes

Kystjegerkommandoen skal være reddet fra nedleggelse i forhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret. Ifølge Aftenposten var avdelingen foreslått nedlagt, men får et videre liv i den nye langtidsplanen, etter det avisen erfarer. Forsvarssjefen og regjeringen ville overføre fast ansatte soldater og befal til basen Haakonsvern i Bergen.

Bell 412-helikopter
Foto: Mats Hjelmeland / Forsvaret