– Tusenvis av liv kunne vært spart

15 000 tilfeller av lungekreft hos kvinner kunne vært unngått, mener kreftforsker, som kaller røyking for en menneskeskapt katastrofe.

Røyker Reidunn Markussen

Reidunn Markussen stod fram for å advare folk mot røyking. Nå er hun død av kreft.

Foto: Ola Helness / NRK

– Mange tusen menneskeliv kunne ha vært spart de siste årene dersom vi hadde greid å holde røykevanene i sjakk. Det sier forsker og overlege Tom Grimsrud ved Kreftregisteret.

I går kveld sendte NRK TV-dokumentaren der lungekreftsyke Reidunn Markussen som sto fram og fortalte om sin sykdom .

Tom Grimsrud

Tom Grimsrud er bekymret for økningen av lungekreft.

Foto: Ann-Elin Wang

Reidunn ble én av vel 2000 nordmenn som døde av lungekreft i fjor. Det er et foruroligende høyt tall, mener Grimsrud, og viser til at lungekreft er den kreftformen som tar flest kvinneliv.

Antallet krefttilfeller har økt med ti ganger siden 50-tallet. På 60-tallet ble man klar over årsakene til denne sykdommen, og hadde vi da klart å holde røykevanene i sjakk, kunne mange tusen liv vært spart.

Se hele TV-dokumentaren om Reidunn her

Flere kvinner får lungekreft

Kurven for kvinner som får den alvorlige sykdommen peker rett til værs, noe som skyldes kvinners røykevaner. Forekomsten av lungekreft blant norske kvinner er nå 7 ganger høyere enn for 40 år siden.

Reidunn Markussen døde som følge av lungekreft i august i fjor, og hadde vært storrøyker siden hun var 14 år. Reidun la aldri skjul på årsaken til at hun fikk lungekreft. Hennes håp var at hennes historie vil «skremme» ungdom fra å begynne å røyke.

– Det at jeg har fått denne diagnosen er jo et tegn på at jeg har røykt for mye. Jeg har vært storrøyker siden jeg var helt ung. Det er veldig negativt at jeg ennå røyker. Og jeg vil gjerne prøve å dempe røykinga og til slutt slutte helt. Men det er fryktelig vanskelig, sier Reidun i TV-dokumentaren.

– Har du skyldfølelse for at du har røykt?

– Ja, det har jeg jo. Det er mer eller mindre min egen feil. Jeg hadde foreldre som ikke røykte. Men jeg begynte i den tida da det var tøft.

– Tøft å stå fram

Forsker Tom Grimsrud synes det er modig å stå fram på TV og snakke om røyking og lungekreft. – Jeg tror det er veldig verdifullt, fordi det er forbundet med mye såre følelser og skyld.

Nå er Grimsrud glad at norske myndigheter endelig ha satt i gang en ny antirøykekampanje . For lungekreft tar altfor mange liv, som kunne vært spart.

– Det er jo på linje med en katastrofe som utspiller seg over lang tid. Vi vet nok om årsaken til å gjøre noe, sier Grimsrud til NRK.no. Han mener vi nå ser resultatene av massive kampanjer fra tobakksindustrien. – Et stadig økende antall kvinner som får lungekreft på grunn av røyking.

– Sykdommen er ennå skambelagt. Når du får lungekreft er det på en måte din egen skyld. Fordi du har røykt, sier Reidun Markussen i TV-dokumentaren «Reidunns kamp», som du kan se utdrag fra her:

Video Utdrag fra "Reidunns Kamp"

Utdrag fra 'Reidunns Kamp'

En menneskeskapt katastrofe

Det finnes eksperter som mener lungekreft er en «menneskeskapt katastrofe».

Statistikk for 2010 fra Dødsårsaksregisteret viser at lungekreft nå er den kreftformen som tar livet av flest kvinner. På 1960-tallet rundt 100 norske kvinner rammet av denne sykdommen årlig. I 2009 var det over 1 100 kvinner.

– Noe av oppgangen skyldes at folketallet har økt, og noe skyldes at nordmenn lever lengre enn før, sier forsker og overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

Kunne forebygget sykdommen

Men selv om man tar hensyn til endringer i folketall og endret aldersfordeling, er forekomsten nesten 7 ganger høyere i dag enn den var for 40–50 år siden. Helt siden 1960-tallet har vi visst hva som burde gjøres for å forebygge de fleste tilfeller av denne sykdommen, poengterer forskeren overfor NRK.no.

Hvis vi hadde klart å holde risikoen nede på samme nivå som norske kvinner hadde på 1960-tallet ved hjelp av røykeslutt, røykfrie miljøer og røykfri oppvekst, ville vi gjennom den siste 40-årsperioden unngått omtrent 15 000 tilfeller av lungekreft blant norske kvinner.

– Dette er en menneskeskapt katastrofe, og det er i fredstid lite som kan måle seg med det vi ser i kjølvannet av tobakksindustrien, sier Tom Grimsrud til NRK.no.

Færre får kreft i Oslo

– Det mest positive vi kan si om dagens situasjon er kanskje at økningen ikke lenger er til stede blant kvinner i Oslo-området.

I store deler av landet for øvrig er det fortsatt en sterk økning, avslutter Grimsrud.

Selv om brystkreft er den desidert hyppigste kreftformen som rammer kvinner, er det lungekreft som tar flest liv.